زمان برگزاری اردوی کوه درکه ویژه خواهران

به اطلاع می رساند در صورت رسیدن به حد نصاب، اردوی کوه درکه که توسط بسیج دانشجوئی آموزشکده برگزار می‌گردد این هفته جمعه ۲۷ مهر برگزار می شود، در غیر اینصورت به هفته آينده موکول خواهد شد.

عدم تردّد در قسمت‌های اداری سازمان

از دانشجویان گرامی درخواست می‌گردد جهت مراجعه به رستوران، از درب کناری نمازخانه سابق وارد شده و به هیچ عنوان در ساختمان اداره نقشه برداری زمینی و خدمات فنّی تردد ننمایند.