آخرین مهلت ثبت نام وام دانشجوئی

به اطلاع دانشجویان گرامی می‌رساند، آخرین مهلت ثبت نام وام دانشجوئی مورخ ۲۳ آبان ۹۷ می‌باشد. متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات و ثبت نام وام، به امور دانشجوئی آموزشکده مراجعه نمایند.