برگزار شدن کلاس مبانی در تاریخ ۱۹ مرداد

با توجه به تعطیلی آموزشکده در هفته آینده از تاریخ ۱۲ مرداد لغایت ۱۶ مرداد، به اطلاع داوطلبان و ثبت نام کنندگان در کلاس مبانی (دوره های آزاد) می رساند، این دوره طبق زمان مشخص شده قبلی در روز شنبه مورخ ۱۹ مرداد برگزار خواهد شد. داوطلبان شنبه ۱۹ مرداد ساعت ۸ صبح جهت قطعی شدن ثبت نام و حضور در کلاس، در آموزشکده حضور داشته باشند.