اعلام اسامی و زمان مصاحبه پذیرفته شدگان چند برابر ظرفیت رشته مهندسی تکنولوژی نقشه برداری (کاردانی به کارشناسی)

اطلاعیه در خصوص زمان و محل مصاحبه از معرفی شدگان چند برابر ظرفیت پذیرش رشته تحصیلی مهندسی تکنولوژی نقشه برداری در آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۱۳۹۷ (کد رشته محل های ۳۲۰۹ و ۳۲۱۳)

محل مصاحبه : آموزشکده نقشه برداری، واقع در تهران میدان آزادی خیابان معراج سازمان نقشه برداری کشور

مدارک لازم :

۱-اصل و تصویر مدرک کاردانی و ریز نمرات بهمراه گواهی معدل (الزامی) ۲ – اصل و تصویر ریزنمرات و گواهینامه دوره متوسطه و پیش دانشگاهی (الزامی) ۳- گواهی مبنی بر عناوین برتر علمی در سطح کشور در دوره دانش آموزی و کاردانی(اختیاری) (مانند المپیادهای دانش آموزی،دانشجوی نمونه کشوری، جشنواره های خوارزمی) ۴- تالیفات و آثار پژوهشی و فعالیت های آموزشی (اختیاری) ۵- صلاحیت و قابلیت های عمومی (اختیاری) (زبان خارجی، ورزشی، هنری، مذهبی،…) ۶- مدارکی دال بر بومی بودن در تهران (الزامی) (سند خانه یا اجاره نامه، حکم اشتغال به کار اولیا یا همسر، آخرین فیش آب یا برق)۷- اصل و تصویر کارت ملی و شناسنامه (الزامی) ۸- در صورت آماده نبودن مدرک کاردانی گواهی فارغ التحصیلی با ذکر معدل و تاریخ فارغ التحصیلی از دانشگاه قبلی (الزامی) ۹- مدرکی دال بر مشخص بودن وضعیت نظام وظیفه (الزامی)
زمان مصاحبه : مطابق جدول ذیل
*عدم حضور در موعد مشخص شده مصاحبه، به منزله انصراف می باشد.

جدول زمان بندی مصاحبه
ردیف نام خانوادگی و نام شماره شناسنامه تاریخ و ساعت مصاحبه
۱ ابدالي محمد ۴۲۲۰۵۴۵۱۴۱ ۱۰/۶/۹۷ ساعت۸:۳۰
۲ احمدونداقدم صادق ۲۷۴۱۴۷۱۲۳۱ ۱۰/۶/۹۷ ساعت ۸:۳۰
۳ احمدي منيره سادات ۱۹۱۰۰۷۸۷ ۱۰/۶/۹۷ ساعت ۸:۳۰
۴ اذرباد بهرام ۱۷۴۲۱۹۴۱۶۸ ۱۰/۶/۹۷ ساعت ۸:۳۰
۵ ارامش جو حسين ۴۲۲۰۵۸۳۹۵۵ ۱۰/۶/۹۷ ساعت ۸:۳۰
۶ ارسنجاني محمدحسين ۲۱۵۲۳۴۶۰ ۱۰/۶/۹۷ ساعت ۸:۳۰
۷ اسدي مهران ۳۷ ۱۰/۶/۹۷ ساعت ۸:۳۰
۸ اسمعيلي مهران ۴۰۶۱۰۸۶۸۳۹ ۱۰/۶/۹۷ ساعت ۸:۳۰
۹ اسوده خيال صادق ۲۰۸۷۷۳۶۶ ۱۰/۶/۹۷ ساعت ۸:۳۰
۱۰ اشرفي محمدهادي ۴۵۷۰۱۴۱۹۲۷ ۱۰/۶/۹۷ ساعت ۸:۳۰
۱۱ اعظمي عرب محدثه ۶۵۸۰۰۸۵۸۵۱ ۱۰/۶/۹۷ ساعت ۸:۳۰
۱۲ افهامي سيسي نفيسه ۲۰۰۸۶۷۴۱ ۱۰/۶/۹۷ ساعت ۸:۳۰
۱۳ اقامرادي ياسر ۳۷۷۰۲۸۴۲۸۳ ۱۰/۶/۹۷ ساعت ۸:۳۰
۱۴ اقراري سلوط زهرا ۲۱۷۰۲۰۹۲۵۵ ۱۰/۶/۹۷ ساعت ۱۰:۳۰
۱۵ اميري محمدمهدي ۶۹۲۲۲ ۱۰/۶/۹۷ ساعت ۱۰:۳۰
۱۶ انصاري طالبي مطهره ۲۰۷۸۱۶۷۹ ۱۰/۶/۹۷ ساعت ۱۰:۳۰
۱۷ اوليايي سعيد ۲۰۸۲۲۳۰۸ ۱۰/۶/۹۷ ساعت ۱۰:۳۰
۱۸ بابازاده ارزو ۲۰۵۵۶۵۲۷ ۱۰/۶/۹۷ ساعت ۱۰:۳۰
۱۹ بابايي مليكا ۲۰۸۷۳۰۳۴ ۱۰/۶/۹۷ ساعت ۱۰:۳۰
۲۰ باقري كامران ۵۵۸۰۰۷۲۰۲۳ ۱۰/۶/۹۷ ساعت ۱۰:۳۰
۲۱ برازنده اقكاريز محمد ۸۶۰۵۰۳۱۵۱ ۱۰/۶/۹۷ ساعت ۱۰:۳۰
۲۲ بيداركليدبري فاطمه ۲۱۴۷۷۸۳۳ ۱۰/۶/۹۷ ساعت ۱۰:۳۰
۲۳ پارسائي حسين ۲۲۸۲۱۳۷۱۷۵ ۱۰/۶/۹۷ ساعت ۱۰:۳۰
۲۴ پديدارجورشري علي ۲۵۸۰۹۷۹۷۸۶ ۱۰/۶/۹۷ ساعت ۱۰:۳۰
۲۵ پرارين ارام ۲۷۴۲۲۶۳۳۷۳ ۱۰/۶/۹۷ ساعت ۱۰:۳۰
۲۶ پردل فاطمه ۲۰۲۰۶۷۹۶۸۱ ۱۰/۶/۹۷ ساعت ۱۰:۳۰
۲۷ پرهيزكاري ارمان ۲۰۷۶۸۵۷۵ ۱۰/۶/۹۷ ساعت ۱۰:۳۰
۲۸ پيروت اقايي خضر ۲۸۹۰۲۸۱۵۷۴ ۱۰/۶/۹۷ ساعت ۱۳:۳۰
۲۹ تقوايي پور حميد ۲۲۸۲۶۶۳۰۸۱ ۱۰/۶/۹۷ ساعت ۱۳:۳۰
۳۰ تقواي معصومي اميرحسين ۲۷۱۰۳۱۶۷۷۳ ۱۰/۶/۹۷ ساعت ۱۳:۳۰
۳۱ توحيدلو مبينا ۴۹۰۰۶۱۵۵۷۹ ۱۰/۶/۹۷ ساعت ۱۳:۳۰
۳۲ جعفري معصومه ۱۹۶۰۴۱۷۳ ۱۰/۶/۹۷ ساعت ۱۳:۳۰
۳۳ جمالي اروشكي سعيد ۱۹۸۹۵۷۹۸ ۱۰/۶/۹۷ ساعت ۱۳:۳۰
۳۴ جنابي عطيه ۲۱۳۲۰۲۷۶ ۱۰/۶/۹۷ ساعت ۱۳:۳۰
۳۵ جوادي فائزه ۲۱۲۲۷۰۱۲ ۱۰/۶/۹۷ ساعت ۱۳:۳۰
۳۶ جهانگيري راد پرستو ۲۱۲۳۵۶۸۶ ۱۰/۶/۹۷ ساعت ۱۳:۳۰
۳۷ حاتمي سخويدي علي ۴۴۲۰۸۲۱۲۵۶ ۱۰/۶/۹۷ ساعت ۱۳:۳۰
۳۸ حاجي علي عسگر فاطمه ۲۱۱۷۴۷۳۳ ۱۰/۶/۹۷ ساعت ۱۳:۳۰
۳۹ حامدحيدري سيدسلمان ۹۲۴۹۶۰۴۹۳ ۱۰/۶/۹۷ ساعت ۱۳:۳۰
۴۰ حسن بيگي محمدعرفان ۴۴۹۰۴۵۰۲۹۱ ۱۰/۶/۹۷ ساعت ۱۳:۳۰
۴۱ حسني محمد ۴۲۷۱۲۰۸۸۵۱ ۱۰/۶/۹۷ ساعت ۱۵
۴۲ حسني جليليان امين ۳۲۴۲۰۱۹۷۰۹ ۱۰/۶/۹۷ ساعت ۱۵
۴۳ حسني وقاصلو ميلاد ۲۷۴۱۴۴۳۳۷۸ ۱۰/۶/۹۷ ساعت ۱۵
۴۴ حسين وندمرادي حسين ۱۹۹۰۸۷۹۷۰۵ ۱۰/۶/۹۷ ساعت ۱۵
۴۵ حسيني زهراسادات ۲۰۸۸۷۸۳۳ ۱۰/۶/۹۷ ساعت ۱۵
۴۶ حسيني سيده ريحانه ۱۹۹۵۵۳۱۶ ۱۰/۶/۹۷ ساعت ۱۵
۴۷ حسيني سيده ليلا ۴۳۶۰۴۲۹۸۷۸ ۱۰/۶/۹۷ ساعت ۱۵
۴۸ حسيني سعيدابادي فائزه سادات ۲۰۸۷۸۸۲۶ ۱۰/۶/۹۷ ساعت ۱۵
۴۹ حسيني نژادايردموسي سعيد ۲۰۴۱۱۹۰۱ ۱۰/۶/۹۷ ساعت ۱۵
۵۰ حضوري عرفانه ۲۰۱۴۵۶۴۰ ۱۰/۶/۹۷ ساعت ۱۵
۵۱ حقيقت خواه محمدرضا ۲۱۳۴۶۶۱۵ ۱۰/۶/۹۷ ساعت ۱۵
۵۲ حقي نيلوفر ۲۱۴۵۶۳۷۲ ۱۰/۶/۹۷ ساعت ۱۵
۵۳ حيدرزاده بخشايش حسين ۲۰۴۴۰۲۰۰ ۱۰/۶/۹۷ ساعت ۱۵
۵۴ حيدري ياسين ۳۷۹۰۴۱۰۴۷۰ ۱۱/۶/۹۷ ساعت ۸:۳۰
۵۵ خداقلي زاده طولش مهدي ۱۶۳۰۲۹۶۴۲۲ ۱۱/۶/۹۷ ساعت ۸:۳۰
۵۶ خداكرمي شريف اباد زهره ۳۷۷۰۲۶۱۳۷۲ ۱۱/۶/۹۷ ساعت ۸:۳۰
۵۷ خدايار سحر ۲۱۲۵۸۶۷۸ ۱۱/۶/۹۷ ساعت ۸:۳۰
۵۸ خسروابادي زهره ۱۸۸۷۷۹۳۱ ۱۱/۶/۹۷ ساعت ۸:۳۰
۵۹ خضري جمال ۱۴۷ ۱۱/۶/۹۷ ساعت ۸:۳۰
۶۰ خلفي تراكمه علي ۵۱۹۰۲۲۸۰۸۸ ۱۱/۶/۹۷ ساعت ۸:۳۰
۶۱ دلاوري غزال ۲۰۵۷۳۸۹۸ ۱۱/۶/۹۷ ساعت ۸:۳۰
۶۲ دماوندي ميلاد ۵۷۹۰۰۷۲۴۸۸ ۱۱/۶/۹۷ ساعت ۸:۳۰
۶۳ دهقان بصير ۲۰۸۳۸۳۷۹ ۱۱/۶/۹۷ ساعت ۸:۳۰
۶۴ راضي نژاد مهدي ۱۷۴۲۵۳۶۸۴۰ ۱۱/۶/۹۷ ساعت ۸:۳۰
۶۵ رحماني ريحانه ۹۷۴۹ ۱۱/۶/۹۷ ساعت ۸:۳۰
۶۶ رحمتي سهامي حسام الدين ۴۲۷۱۲۲۳۵۹۱ ۱۱/۶/۹۷ ساعت ۸:۳۰
۶۷ رحيم زاده معصومه ۱۵۹۰۳۳۱۷۰۲ ۱۱/۶/۹۷ ساعت ۱۰:۳۰
۶۸ رحيمي حميدرضا ۲۴۶۰۳۲۳۸۰۸ ۱۱/۶/۹۷ ساعت ۱۰:۳۰
۶۹ رحيمي عسگر ۶۷۰۶۷۲۱۴۹ ۱۱/۶/۹۷ ساعت ۱۰:۳۰
۷۰ رحيمي پردنجاني سينا ۴۶۷۰۲۹۰۳۴۷ ۱۱/۶/۹۷ ساعت ۱۰:۳۰
۷۱ رزاقي ستاره ۲۰۲۶۹۳۳۱ ۱۱/۶/۹۷ ساعت ۱۰:۳۰
۷۲ رزمديده فائزه ۱۴۳۸۸۹۱۱ ۱۱/۶/۹۷ ساعت ۱۰:۳۰
۷۳ رزمي قره تپه مريم ۲۰۴۴۴۹۷۴ ۱۱/۶/۹۷ ساعت ۱۰:۳۰
۷۴ رستمي راضيه ۲۰۵۶۱۹۹۷ ۱۱/۶/۹۷ ساعت ۱۰:۳۰
۷۵ رسولي ابراهيم ۲۷۹۰۷۹۸۸۰۱ ۱۱/۶/۹۷ ساعت ۱۰:۳۰
۷۶ رضازاده سياهمزگي محمدحسين ۵۶۹۰۰۶۵۲۹۳ ۱۱/۶/۹۷ ساعت ۱۰:۳۰
۷۷ رضايي بهنام ۵۹۰۱۲۰۸۸۳ ۱۱/۶/۹۷ ساعت ۱۰:۳۰
۷۸ رياضي اكبر ۳۸۲۲۶ ۱۱/۶/۹۷ ساعت ۱۰:۳۰
۷۹ زردوئي اصف ۳۲۲۰۱۹۳۷۵۷ ۱۱/۶/۹۷ ساعت ۱۰:۳۰
۸۰ زماني مريم ۲۱۱۱۱۸۴۷ ۱۱/۶/۹۷ ساعت ۱۰:۳۰
۸۱ زينلي خالق ۲۹۲۰۳۷۰۸۰۴ ۱۱/۶/۹۷ ساعت ۱۳:۳۰
۸۲ سادات موسوي ثمينه ۲۱۰۸۱۴۰۹ ۱۱/۶/۹۷ ساعت ۱۳:۳۰
۸۳ سالاري زهرا ۴۴۰۷۲۳۵۰۷ ۱۱/۶/۹۷ ساعت ۱۳:۳۰
۸۴ سامري ژاله ۱۸۱۰۳۵۶۸۵۷ ۱۱/۶/۹۷ ساعت ۱۳:۳۰
۸۵ سعيدي مسني سهراب ۳۴۵۰۱۹۰۷۶۸ ۱۱/۶/۹۷ ساعت ۱۳:۳۰
۸۶ سليمي فاطمه ۲۰۹۱۴۶۱۱ ۱۱/۶/۹۷ ساعت ۱۳:۳۰
۸۷ سلامي سوزايي سهيل ۳۴۵۰۲۱۱۳۲۳ ۱۱/۶/۹۷ ساعت ۱۳:۳۰
۸۸ سنگين ابادي ارمين ۳۷۹۰۴۰۹۴۹۹ ۱۱/۶/۹۷ ساعت ۱۳:۳۰
۸۹ سودمند سوگل ۲۰۸۷۸۰۱۱ ۱۱/۶/۹۷ ساعت ۱۳:۳۰
۹۰ سيدتبار سيدميثم ۲۰۷۲۹۹۵۲ ۱۱/۶/۹۷ ساعت ۱۳:۳۰
۹۱ شادبهر جاويد ۴۶۱۰۵۵۳۴۲۲ ۱۱/۶/۹۷ ساعت ۱۳:۳۰
۹۲ شاهوردي امير ۴۱۲۰۶۸۸۸۰۱ ۱۱/۶/۹۷ ساعت ۱۳:۳۰
۹۳ شجاعي هكواني ابراهيم ۶۸۳۰۰۱۸۴۵۵ ۱۱/۶/۹۷ ساعت ۱۳:۳۰
۹۴ شرفي حسين ۶۷۱۰۰۱۳۸۲۰ ۱۱/۶/۹۷ ساعت ۱۵
۹۵ شفيعي كلوخي رضا ۹۲۴۷۳۳۱۱۱ ۱۱/۶/۹۷ ساعت ۱۵
۹۶ شيخي ذكريا ۳۷۵۰۴۸۶۲۸۱ ۱۱/۶/۹۷ ساعت ۱۵
۹۷ صارمي جواد ۳۷۷۰۲۷۶۵۹۰ ۱۱/۶/۹۷ ساعت ۱۵
۹۸ صالحي سينا ۳۸۴۰۲۸۱۵۴۷ ۱۱/۶/۹۷ ساعت ۱۵
۹۹ صفربيگي محمدامين ۴۴۹۰۴۳۲۱۰۰ ۱۱/۶/۹۷ ساعت ۱۵
۱۰۰ طوسي محمد ۴۸۸۰۳۱۱۱۳۸ ۱۱/۶/۹۷ ساعت ۱۵
۱۰۱ طهماسبي شاهو ۳۷۹۰۴۳۳۷۵۶ ۱۱/۶/۹۷ ساعت ۱۵
۱۰۲ عابسي حسين ۱۳ ۱۱/۶/۹۷ ساعت ۱۵
۱۰۳ عزيزي داود ۴۲۱۰۳۶۰۴۳۰ ۱۱/۶/۹۷ ساعت ۱۵
۱۰۴ علوي خواه فاطمه ۲۱۲۶۶۴۲۵ ۱۱/۶/۹۷ ساعت ۱۵
۱۰۵ عليشاهي معصومه ۲۵۲۰۱۳۸۷۲۶ ۱۱/۶/۹۷ ساعت ۱۵
۱۰۶ عمادي فاطمه ۲۱۳۳۳۱۷۳ ۱۱/۶/۹۷ ساعت ۱۵
۱۰۷ عودي علي ۳۶۱۱۱۴۸۷۶۸ ۱۲/۶/۹۷ ساعت ۸:۳۰
۱۰۸ غياثي طاهره ۲۰۸۴۱۹۲۲ ۱۲/۶/۹۷ ساعت ۸:۳۰
۱۰۹ فاتح سينا ۳۴۸۰۱۵۳۳۸۰ ۱۲/۶/۹۷ ساعت ۸:۳۰
۱۱۰ فتاحيه اميرمحمد ۲۹۸۰۸۶۵۱۴۱ ۱۲/۶/۹۷ ساعت ۸:۳۰
۱۱۱ فتحي امين ۳۷۹۰۳۸۵۷۲۷ ۱۲/۶/۹۷ ساعت ۸:۳۰
۱۱۲ فخاري مقدم مجتبي ۱۹۹۰۵۸۹۰۷۳ ۱۲/۶/۹۷ ساعت ۸:۳۰
۱۱۳ فرج الله زاده لشكان سميه ۵ ۱۲/۶/۹۷ ساعت ۸:۳۰
۱۱۴ فرخي سجاد ۳۶۶۰۴۳۹۱۳۴ ۱۲/۶/۹۷ ساعت ۸:۳۰
۱۱۵ فرزانه يونجالي محمد ۱۴۵۰۱۴۷۷۳۹ ۱۲/۶/۹۷ ساعت ۸:۳۰
۱۱۶ فرقاني عليرضا ۱۲۷۲۹۶۲۰۱۶ ۱۲/۶/۹۷ ساعت ۸:۳۰
۱۱۷ فروزانفر پريسا ۵۵۶۰۴۴۴۶۹۳ ۱۲/۶/۹۷ ساعت ۸:۳۰
۱۱۸ فرهنگي حسين ۴۵۷۰۱۲۶۵۰۲ ۱۲/۶/۹۷ ساعت ۸:۳۰
۱۱۹ فصيحي زرنق زهرا ۱۸۸۴۶۲۰۳ ۱۲/۶/۹۷ ساعت ۸:۳۰
۱۲۰ فيضي سجاد ۸۵۰۱۶۳۲۵۰ ۱۲/۶/۹۷ ساعت ۱۰:۳۰
۱۲۱ قلي نژاد فاطمه ۲۰۵۹۰۳۲۶ ۱۲/۶/۹۷ ساعت ۱۰:۳۰
۱۲۲ كاظمي محمد ۲۰۹۵۱ ۱۲/۶/۹۷ ساعت ۱۰:۳۰
۱۲۳ كريمي پژمان ۵۹۸۰۰۷۸۱۰۱ ۱۲/۶/۹۷ ساعت ۱۰:۳۰
۱۲۴ كريمي شاهين ۳۷۹۰۳۵۶۴۳۳ ۱۲/۶/۹۷ ساعت ۱۰:۳۰
۱۲۵ كريمي عرفان ۳۲۴۱۳۴۴۲۵۸ ۱۲/۶/۹۷ ساعت ۱۰:۳۰
۱۲۶ كريمي نائيني حسن ۷۴ ۱۲/۶/۹۷ ساعت ۱۰:۳۰
۱۲۷ كماسي حسين ۳۲۴۱۹۷۵۳۵۵ ۱۲/۶/۹۷ ساعت ۱۰:۳۰
۱۲۸ كورايي فاطمه ۱۸۱۰۴۹۹۶۶۶ ۱۲/۶/۹۷ ساعت ۱۰:۳۰
۱۲۹ گوراني مهدي ۴۲۷۱۲۰۰۴۵۱ ۱۲/۶/۹۷ ساعت ۱۰:۳۰
۱۳۰ محمدي گل گلاب سارا ۱۵۲۰۴۳۳۶۱۱ ۱۲/۶/۹۷ ساعت ۱۰:۳۰
۱۳۱ محمودزاده حسين ۱۶۶۰۴۰۸۴۹۰ ۱۲/۶/۹۷ ساعت ۱۰:۳۰
۱۳۲ محموديان حسين ۲۰۵۰۳۹۶۲ ۱۲/۶/۹۷ ساعت ۱۰:۳۰
۱۳۳ مرادي اميرحسين ۱۸۳۰۵۷۸۵۸۸ ۱۲/۶/۹۷ ساعت ۱۰:۳۰
۱۳۴ مرجاني عاطفه ۲۰۹۵۴۲۷۱ ۱۲/۶/۹۷ ساعت ۱۳:۳۰
۱۳۵ مسعودپناه سيده فاطمه ۲۴۱۲ ۱۲/۶/۹۷ ساعت ۱۳:۳۰
۱۳۶ مشايخ پور مرجان ۲۵۵۱ ۱۲/۶/۹۷ ساعت ۱۳:۳۰
۱۳۷ معافي محمودابادي اميد ۱۲۷۲۸۵۲۵۴۷ ۱۲/۶/۹۷ ساعت ۱۳:۳۰
۱۳۸ معتضدي پوريا ۳۲۴۱۷۹۴۰۹۱ ۱۲/۶/۹۷ ساعت ۱۳:۳۰
۱۳۹ معتمدي وحيد ۳۷۹۰۴۰۶۱۷۱ ۱۲/۶/۹۷ ساعت ۱۳:۳۰
۱۴۰ معيني مهر الهه ۲۱۳۶۰۵۵۳ ۱۲/۶/۹۷ ساعت ۱۳:۳۰
۱۴۱ مقيمي سجاد ۳۷۹۰۳۱۷۳۳۰ ۱۲/۶/۹۷ ساعت ۱۳:۳۰
۱۴۲ ملازينل الهه ۲۱۱۵۷۴۸۰ ۱۲/۶/۹۷ ساعت ۱۳:۳۰
۱۴۳ منتظرالقاعم امين ۱۲۷۲۷۴۰۶۱۷ ۱۲/۶/۹۷ ساعت ۱۳:۳۰
۱۴۴ موسوي صفت حامد ۴۲۴۰۳۲۵۹۴۳ ۱۲/۶/۹۷ ساعت ۱۳:۳۰
۱۴۵ مولائي بردسيري محمدعلي ۳۰ ۱۲/۶/۹۷ ساعت ۱۳:۳۰
۱۴۶ ميري وهبي ۴۹۵۰۱۶۸۶۳۰ ۱۲/۶/۹۷ ساعت ۱۳:۳۰
۱۴۷ نادري سجاد ۳۷۹۰۳۸۹۲۸۵ ۱۲/۶/۹۷ ساعت ۱۵
۱۴۸ نادري فاطمه ۲۰۳۳۷۴۱۸ ۱۲/۶/۹۷ ساعت ۱۵
۱۴۹ نجارطرقبه فاطمه ۲۰۸۱۳۱۳۹ ۱۲/۶/۹۷ ساعت ۱۵
۱۵۰ نصرالله زاده پويا ۳۸۴۰۲۸۳۸۱۷ ۱۲/۶/۹۷ ساعت ۱۵
۱۵۱ نصرت پور منصور ۴۴۹۰۴۲۶۵۵۰ ۱۲/۶/۹۷ ساعت ۱۵
۱۵۲ نصيرمهر الهه ۲۰۷۲۵۵۲۳ ۱۲/۶/۹۷ ساعت ۱۵
۱۵۳ نوروزي خديجه ۲۱۰۴۶۵۶۵ ۱۲/۶/۹۷ ساعت ۱۵
۱۵۴ نوري خواجه غياثي ارزو ۲۰۷۶۱۷۳۲ ۱۲/۶/۹۷ ساعت ۱۵
۱۵۵ يكتاي جواد ۸۶۰۵۱۸۱۰۸ ۱۲/۶/۹۷ ساعت ۱۵
۱۵۶ يوسف زاده مائده ۲۱۲۲۴۸۲۱ ۱۲/۶/۹۷ ساعت ۱۵
۱۵۷ يوسفي محسن ۵۸۳۸ ۱۲/۶/۹۷ ساعت ۱۵

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *