دکتر غلامرضا فلّاحی

عضو هیئت علمی ( استادیار) آموزشکده نقشه برداری

نام غلامرضا
نام خانوادگی فلاحی
محل تولد اراک
آخرِین مدرک تحصیلی دکترای مهندسی عمران-نقشه برداری (PhD)
عنوان پایان نامه Promoting Interoperability of geospatial information communities by resolving semantic heterogeneities
سمت فعلی عضو هیات علمی (استادیار)
نشانی پستی تهران- میدان آزادی – بلوار معراج – سازمان نقشه برداری کشور-آموزشکده  نقشه برداری کشور- صندوق پستی: ۱۶۸۴-۱۳۱۸۵
شماره تلفن ۶۶۰۷۱۱۳۰
نمابر ۶۶۰۷۱۱۳۱
نشانی پست الکترونیک :fallahi-gh@ncc.org.ir
سوابق تحصیلی دیپلمه ریاضی و فیزیک
کارشناسی- فیزیک کاربردی-دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک) – ۱۳۶۸Postgraduate Diploma – کارتوگرافی – ITC – هلند- ۱۳۷۲کارشناس ارشد- مهندسی سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS) – دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی- ۱۳۷۹

دکتری – مهندسی عمران – نقشه برداری- دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی- ۱۳۸۷

گروه پژوهشی   عضو هیات علمی
دیگر سمت ها استادیار آموزشکده فنی نقشه برداری
مدیرکل سیستم های اطلاعات جغرافیایی  ، سازمان نقشه برداری کشور، (۱۳۸۰-۱۳۹۰)رئیس اداره کارتوگرافی  ، سازمان نقشه برداری کشور، (۱۳۷۴- ۱۳۸۰)کارشناس  ، سازمان نقشه برداری کشور، (۱۳۷۰- ۱۳۷۴)
عضو هیئت تحریریه نشریه نقشه برداری

رئیس گروه کاری داده های پایه کمیته دائمی زیر ساخت GIS برای منطقه آسیا و اقیانوسیه (۱۳۸۷-۱۳۸۰)

سوابق پژوهشی  استاندارد اطلاعات توپوگرافی رقومی ۱:۲۵۰۰۰ نگارش ۳/۲ چاپ اسفند ۱۳۷۷

استاندارد و دستورالعمل تهیه نقشه های رقومی مقیاس ۱:۵۰۰، ۱:۱۰۰۰، ۱:۲۰۰۰ به روش فتوگرامتری نگارش ۲، چاپ مرداد ۱۳۸۰

دستورالعمل های همسان نقشه برداری، جلد سوم، سیستم های اطلاعات مکانی (کلیات) چاپ ۱۳۸۶

دستورالعمل های همسان نقشه برداری، جلد چهارم، کارتوگرافی (کلیات) چاپ ۱۳۸۶

دستورالعمل ایجاد لایه های بلوک شهری از نقشه های ۱:۲۰۰۰  برای استفاده در نقشه های مرکز آمار

دستورالعمل اجرای طرح اصلاح نقشه های روستایی کشور

دستورالعمل GIS Ready

مجری طرح پژوهشی “پایگاه داده توپوگرافی ملی در قرن بیست و یکم – پایگاه داده توپوگرافی ملی بصورت یکپارچه با استفاده از فن آوری ژئودیتابیس بر اساس استاندارد OGC”

مجری طرح پژوهشی “مرکز هماهنگی داده های مکانی سازمان نقشه برداری کشور”

همکار طرح پژوهشی “اجرای نمونه (پایلوت) پایگاه اطلاعات مکانی شهری در هر تهران”

ناظر طرح پژوهشی “سیستم استخراج نقشه های دلخواه از پایگاه داده توپوگرافی ملی”

ناظر طرح پژوهشی “ترجمه کتاب سیستم های اطلاعات جغرافیایی ”

ناظر طرح پژوهشی ” پیاده سازی مرکز هماهنگی داده های مکانی سازمان نقشه برداری کشور ”

ناظر پروژه مطالعات پیاده سازی سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) شرکت ارتباطات زیرساخت به مجری گری دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی شروع پروژه در سال ۱۳۸۸ و اتمام آن در سال ۱۳۸۹

ناظر پروژه “تدوین چارچوب ها و تهیه دستورالعمل های مدیریت داده های مکانی GIS و SDI وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات”به مجری گری پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران شروع پروژه در سال ۱۳۸۹ و اتمام آن در سال ۱۳۹۰

کتاب کتاب سامانه های اطلاعات مکانی، ناشر سازمان نقشه برداری کشور، شابک ۵-۲۹-۶۹۲۲-۹۶۴-۹۷۸ ،  EAN:9789646922297 (مترجم)

کتاب راهنمای نرم افزار ArcView GIS ناشر سازمان نقشه برداری کشور ، شابک۲-۳۹-۶۹۲۲-۹۶۴-۹۷۸ ، EAN:9789646922396(ناظر)

کتاب سامانه های اطلاعات مکانی، نسخه دوم، ناشر سازمان نقشه برداری کشور، شابک ۵-۶۵-۶۹۲۲-۹۶۴-۹۷۸ ،  (گردآوری و ترجمه)

مقاله های پذیرفته شده در ژورنالهای ISI “An ontological structure for semantic  interoperability of GIS and environmental modeling”, International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, Elsevier Publication, Vol.10, Issue 3, Sept. 2008, pp 342–۳۵۷٫

“A Methodology Based on Ontology for Geo-Service Discovery”, World Applied Sciences Journal, IDOSI Publications, Vol.2, Issue 3, 2008, pp 300-311, ISSN 1818-4952.

“Implementation of Overlay Function Based on Fuzzy Logic in Spatial Decision Support System”, World Applied Sciences Journal, IDOSI Publications, 2008 Vol. 3, Issue Supplement 1, 2008, pp 60-65, , ISSN 1818-4952.

مقاله های پذیرفته شده و ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی  

Implementation of Web Geoservices by National Cartographic Center, ۱۸th United Nations Regional Cartographic Conference for Asia and Pacific, Sept. 2009, Bangkok, Paper No: E/CONF.100/6/IP.13, http://unstats.un.org/unsd/METHODS/CARTOG/Asia_and_Pacific/18/18th-UNRCC-AP-Docs.htm

Resolving Semantic Ambiguities of Geo Services in a New Method for Linking GIS and Environmental Models, GSDI-9, Nov. 2006, Santiago, Chile, Paper No: TS 23.4

Linking GIS and Environmental Models in a Distributed Computing Architecture Based on Loosely Coupled Method, Map Asia 2006, Sept. 2006, Bangkok Paper No, 79

Development and Use of Geoinformation in Iran, ۱۷th United Nations Regional Cartographic Conference for Asia and Pacific, Sept. 2006, Bangkok, Paper No: E/CONF.97/6/IP.34, http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/17thunrccapdocuments.htm

Formalized Specification for the Implicit Details of GIS Models by Using Ontology, GeoGeras: Workshop on Geographic Information Science, Pernegg, Austria, June 2005

Automated Generalization for Extracting Topographic Data From Iranian National Topographic DataBase (INTDB).  The 20th International Cartographic Conference (ICC 2001), Beijing, China, 6-10 August 2001, Proceeding Volume 1 pp 1889

مقاله های پذیرفته شده و ارائه شده در کنفرانسهای داخلی  بررسی اجزا مرکز هماهنگی داده های مکانی و اجرای آن برای سازمان نقشه برداری  کشور ، همایش GIS89، سازمان نقشه برداری کشور، دیماه ۱۳۸۹

یکپارچه سازی پایگاه های داده مکانی با استفاده از تکنیک های انعکاس ودید عینیت یافته، همایش GIS89 ، سازمان نقشه برداری کشور، دیماه ۱۳۸۹

بررسی نقش Ontology در ایجاد Local SDI جهت تسهیل هماهنگی مدیریت شهری، کنفرانس ژئوماتیک ۸۷ ، سازمان نقشه برداری کشور، اردیبهشت ۱۳۸۷

National Geodatabase decision supporting system for Natural resources and watershed management in Iran,  همایش GIS86, ایران ، تهران، دی ماه ۱۳۸۶

Implementation of Overlay function Based on Fuzzy Logic in Spatial Decision Support System,  همایش GIS86, ایران ، تهران، دی ماه ۱۳۸۶

A Layered-Structure Ontology for Resolving Semantic Ambiguities of Field-Based Geo Services,  همایش GIS85, منطقه آزاد قشم، دی ماه ۱۳۸۵

زیر ساخت داده های مکانی برمنبای سرویسهای مکانی، همایش GIS85 منطقه آزاد قشم، دی ماه ۱۳۸۵

بررسی نقش مرکز هماهنگی داده های مکانی در SDI و چگونگی اجرای آن ، کنفرانس ژئوماتیک ۸۳، اردیبهشت ماه ۸۳، سازمان نقشه برداری کشور

شوراهای کاربران سیستمهای اطلاعات جغرافیایی و طرح ایجاد پایگاه های اطلاعات مکانی شهری، همایش GIS83، سازمان نقشه برداری کشور، دیماه ۱۳۸۳

پایگاه داده توپوگرافی ملی بصورت یکپارجه با استفاده از فن آوری  Geodatabase، همایش GIS83، سازمان نقشه برداری کشور، دیماه ۱۳۸۳

GIS رستری و نمونه ای از کاربرد آن با استفاده از داده های NTDB ، همایش ژئوماتیک ۷۹، سازمان نقشه برداری کشور سال ۱۳۷۹

مقاله های چاپ شده در مجلات  “گزارشی از برگزاری پنجمین همایش و نمایشگاه سامانه های اطلاعات مکانی (GIS87)”، نشریه نقشه برداری، ماهنامه علمی و فنی سازمان نقشه برداری کشور، سال نوزدهم، شماره ۶ (پیاپی ۹۸)، آذرماه ۱۳۸۷، شماره استاندارد بین المللی ۵۲۵۹-۱۰۲۹

“ارائه خدمات مکان مبنا بر روی WWW توسط سازمان نقشه برداری کشور”، ماهنامه علمی و فنی سازمان نقشه برداری کشور، سال نوزدهم، شماره ۳ (پیاپی ۹۵) مرداد ۱۳۸۷ ، شماره استاندارد بین المللی ۵۲۵۹-۱۰۲۹

“پایگاه داده مکانی شهری” ، ماهنامه علمی و فنی سازمان نقشه برداری کشور، سال ۱۳۸۳، شماره ۳ (پیاپی ۶۴) ، تیر ۱۳۸۳ ، شماره استاندارد بین المللی ۵۲۵۹-۱۰۲۹

“گردهم آیی ، نشست و کارگاه تخصصی کمیته دائمی زیر ساخت GIS برای منطقه آسیا و اقیانوسیه و کنفرانس منطقه ای کارتوگرافی در آسیا و اقیانوسیه ” ، ماهنامه علمی و فنی سازمان نقشه برداری کشور، سال چهاردهم ، شماره ۴ (پیاپی۵۹) ۱۳۸۲ ، شماره استاندارد بین المللی ۵۲۵۹-۱۰۲۹

“بیش از یک دهه GIS در سازمان نقشه برداری کشور”، ماهنامه علمی و فنی سازمان نقشه برداری کشور، سال چهاردهم ، شماره ۲ (پیاپی۵۷) ۱۳۸۲ ، شماره استاندارد بین المللی ۵۲۵۹-۱۰۲۹

“هلسینکی داده های مربوط به محیط زیست را از طریق Web-GIS به اشتراک می گذارد”، نشریه نقشه برداری، ماهنامه علمی و فنی سازمان نقشه برداری کشور، سال چهاردهم، شماره ۱ (پیاپی ۵۶)، ویژه نامه همایش ژئوماتیک ۱۳۸۲، شماره استاندارد بین المللی ۵۲۵۹-۱۰۲۹

گزارشهای ارائه شده در مجامع بین المللی Status Report Of Fundamental Data Working Group, The 8th PCGIAP meeting, Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, April 2002 Darusalam,

Status Report Of Fundamental Data Working Group, The 9th PCGIAP meeting, Okinawa Convention Center, Japan, July 2003

Status Report Of Fundamental Data Working Group, The 10th PCGIAP meeting, The Grand Ashok Bangalore, India, January 2004

Report of Building National Topographic DataBase by Using Geodatabase, Surveying Research Center of National Cartographic Center, May 2005, Tehran, Iran.

Report of creating Urban GIS for Tehran, National GIS Users Council of National Cartographic Center, first part, 2004, Tehran, Iran.

Report of The Working Group 2: Regional Fundamental Data, 17th United Nations Regional Cartographic Conference for Asia and Pacific, Sept. 2006, Bangkok, Paper No: E/CONF.97/3/Add.2, http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/17thunrccapdocuments.htm

راهنمایی پایان نامه های کارشناسی ارشد  راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محسن قدس تحت عنوان “طراحی و توسعه یک مرکز هماهنگی داده (clearinghouse) برای اطلاعات GIS سازمان نقشه برداری کشور”، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی زمستان ۱۳۸۳

راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد خانم نفیسه حیدری تحت عنوان “نقش آنتولوژی در زیر ساخت محلی داده های مکانی به منظور تسهیل مدیریت شهری”، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی سال ۱۳۸۸

استاد مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد آقای حسین طباطبایی تحت عنوان “ بررسی و ارزیابی نقش و ارتباط GIS با PMS “، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خرداد ۱۳۸۹

استاد مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد آقای اسد یاراحمدی تحت عنوان “یکپارچه سازی پایگاههای داده مکانی”، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات در حال انجام

استاد راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد آقای جمشید مالکی تحت عنوان ” ترکیب و اجرای سرویس های مکانی پایه OGC”، دانشگاه تهران، پردیس دانشکده های فنی، گروه مهندسی نقشه برداری ۱۳۸۹-۱۳۹۰

داوری مقالات و پایان نامه ها  داور مدعو پایان نامه کارشناسی ارشد آقای سید مرسل قوامی با عنوان ” طراحی و پیاده سازی یک سرویس پردازش مکانی وب مبنا برای شبکه های چند ساختی ” دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ، دانشکده مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک، تیر ماه ۱۳۹۰

داور مدعو پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محمد پرجگر جهرمی با عنوان “تلفیق سنسور وب با وب معنایی برای پردازش اطلاعات استخراج شده از نقشه سازی سیار ” دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ، دانشکده مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک، تیر ماه ۱۳۹۰

داور مدعو پایان نامه کارشناسی ارشد آقای سجاد حسنی پازوکی با عنوان ” نمایش GML به وسیله گسترش XSLT ” دانشگاه تهران، پردیس دانشکده های فنی، گروه مهندسی نقشه برداری، خرداد ماه ۱۳۹۰

داوری مقاله با عنوان ” استفاده از سرویس های مکانی تامل پذیر به منظور دسترسی و انتشار داده های کیفیت هوا” برای چاپ در نشریه علمی- پژو هشی سنجش از دور و GIS ایران اردیبهشت ۱۳۸۹

داوری مقاله با عنوان ” مدیریت کارآمد شهری از طریق ارائه سرویس های مکانی مبتنی بر معماری سرویس گرا: مطالعه موردی سرویس های خدمات شهری در تهران”برای چاپ در نشریه علمی- پژو هشی سنجش از دور و GIS ایران بهمن ۱۳۸۸

داوری مقاله با عنوان ” طراحی و پیاده سازی یک معماری سرویس گرا برای کنترل اتوماتیک جنرالیزاسیون با استفاده از اطلاعات بافت داده ها”برای چاپ در نشریه تخصصی مهندس فناوری اطلاعات مکانی  دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی – دانشکده مهندسی نقشه برداری

داور مدعو پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محمد رضا یادگاری با عنوان ” بهینه سازی تخصیص منابع در مدیریت بحران با استفاده از خرد جمعی عامل مبنا ” دانشگاه تهران، پردیس دانشکده های فنی، گروه مهندسی نقشه برداری بهمن ماه ۱۳۸۹

داور مدعو پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مجید رضا حسینه فراهانی با عنوان ” توسعه سرویس مکانی به منظور ارائه اطلاعات به شکل تعامل پذیر. مطالعه موردی مدیریت بحران ” دانشگاه تهران، پردیس دانشکده های فنی، گروه مهندسی نقشه برداری شهریور ماه ۱۳۸۹

داور مدعو پایان نامه کارشناسی ارشد آقای میثم عفتی با عنوان ” تعیین نقاط حادثه خیز جاده ای در سیستم اطلاعات مکانی ” دانشگاه تهران، پردیس دانشکده های فنی، گروه مهندسی نقشه برداری مهرماه ۱۳۸۹

داور مدعو پایان نامه کارشناسی ارشد خانم زهرا بهرامیان با عنوان ” طراحی و مدل سازی سیستم اطلاعات مکانی زمانمند” دانشگاه تهران، پردیس دانشکده های فنی، گروه مهندسی نقشه برداری اسفند ماه ۱۳۸۷

داور مدعو پایان نامه کارشناسی ارشد آقای یاشار جوادی دودران با عنوان ” مدل سازی تغییرات پوشش زمین استفاده از Cellular Automata ” دانشگاه تهران، پردیس دانشکده های فنی، گروه مهندسی نقشه برداری بهمن ۱۳۸۷

داور مدعو پایان نامه کارشناسی ارشد آقای سید علی حجتی با عنوان ” مدل سازی آلودگی صوتی با استفاده از مدل سه بعدی شهری در محیطGIS ” دانشگاه تهران، پردیس دانشکده های فنی، گروه مهندسی نقشه برداری بهمن ۱۳۸۷

داور مدعو دفاعیه پیشنهاد پایان نامه دکترای خانم سارا سعیدی دانشگاه تهران، پردیس دانشکده های فنی، گروه مهندسی نقشه برداری بهمن ماه ۱۳۸۸

راهنمایی سمینارهای دوره کارشناسی کاربرد GIS در مدیریت منابع آب، آقای امین شمشیری، آموزشکده نقشه برداری ، شهریور ۱۳۹۰

کاربرد سیستم اطلاعات مکانی در مدیریت آلودگی هوای شهر تهران، آقایان ساسان حیدری و حسن غلامی،آموزشکده نقشه برداری ، پائیز ۱۳۸۹

لیزر اسکنر ، آقای غلامعلی صفرائی، آموزشکده نقشه برداری، پائیز ۱۳۸۹

وب کارتوگرافی سه بعدی، آقاین حسین فلاحی و محمد علی عشقی، آبان ۱۳۸۹

سوابق تدریس تدریس آزمایشگاه الکتریسیته در دانشگاه صنعتی امیر کبیر

تدریس کارتوگرافی رقومی دوره کارشناسی، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر، (۱۳۷۸-۱۳۸۰)

تدریس کارتوگرافی رقومی دوره کارشناسی، دانشگاه تهران، (۱۳۷۸)

تدریس کارتوگرافی رقومی دوره کارشناسی، دانشگاه علم و صنعت واحد اراک

تدریس دروس کارتوگرافی I و II ، شبکه و مختصات، کارتوگرافی اتوماتیک و اصول GIS ، آموزشکده نقشه برداری ، (۱۳۷۶-۱۳۸۷)

تدریس درس اصول GIS دوره کارشناسی آموزشکده نقشه برداری نیمسال اول ۱۳۸۷-۱۳۸۸

تدریس دروس اصول GIS و نقشه سازی عددی دوره کارشناسی دانشگاه آزاد واحد بناب نیمسال دوم ۱۳۸۷-۱۳۸۸

تدریس دروس اصول GIS و مبانی کارتوگرافی و سیستم تصویر نقشه دوره کارشناسی دانشگاه تفرش نیمسال دوم ۱۳۸۸-۱۳۸۹ و  نیمسال اول ۱۳۹۰-۱۳۸۹

تدریس GIS پیشرفته برای دانشجویان کارشناسی ارشد فتوگرامتری دانشگاه تفرش، نیمسال اول ۱۳۹۰-۱۳۹۱

تدریس دروس شبکه و مختصات، نقشه سازی عددی و مبانی کارتوگرافی ، آموزشکده نقشه برداری ، نیمسال اول ۱۳۹۰-۱۳۹۱

دوره های آموزشی ضمن خدمت شامل اصول و مبانی GIS ، ArcGIS مقدماتی و پیشرفته

عضویت در سازمانهای ملی، منطقه ای و بین المللی (NGO) عضو کمیته استاندارد اطلاعات توپوگرافی رقومی

عضو هیئت تحریریه ماهنامه علمی و فنی سازمان نقشه برداری کشور از ابتدای سال ۱۳۸۲ تاکنون

عضو هیئت رئیسه کمیته دائمی زیر ساخت GIS برای منطقه آسیا و اقیانوسیه ((PCGIAP) (۱۳۸۰-۱۳۸۹

عضو کمیته راهبردی تهیه نقشه جهانی (ISCGM)

عضو افتخاری انجمن GIS و سنجش از دور ایران

عضو انجمن مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک ایران

برگزاری کنفرانسها و سمینارها عضو کمیته علمی همایش ملی ژئوماتیک سال ۱۳۹۰

عضو کمیته علمی همایش ژئوماتیک سال ۱۳۸۹

عضو کمیته علمی همایش GIS89

دبیر، عضو ستاد برگزاری و کمیته اجرایی همایش GIS88

عضو کمیته علمی همایش ژئوماتیک سال ۱۳۸۸

دبیر همایش GIS87 ، سازمان نقشه برداری کشور و استانداری استان قزوین ، دانشگاه آزاد واحد قزوین ،سال ۱۳۸۷

عضو هیئت علمی همایش ژئوماتیک سال ۱۳۸۷

عضو هیئت علمی همایش ژئوماتیک سال ۱۳۸۶

دبیر همایش GIS86 و کارگروه ISPRS ، سازمان نقشه برداری کشور سال ۱۳۸۶

دبیر همایش GIS85 سازمان نقشه برداری کشورو منطقه آزاد قشم، جزیره قشم،  سال ۱۳۸۵

عضو هیئت علمی همایش ژئوماتیک سال ۱۳۸۵

عضو هیئت علمی همایش ژئوماتیک سال ۱۳۸۴

هیئت رئیسه همایش GIS84 سازمان نقشه برداری کشور سال ۱۳۸۴

دبیر همایش GIS83 سازمان نقشه برداری کشور سال ۱۳۸۳

عضو هیئت رئیسه جلسات سخنرانی همایش ژئوماتیک سال ۱۳۸۳

عضو هیئت علمی همایش ژئوماتیک سال ۱۳۸۲

عضو هیئت علمی همایش ژئوماتیک سال ۱۳۸۱

عضو هیئت علمی و هیئت رئیسه جلسات سخنرانی همایش ژئوماتیک سال ۱۳۷۹

عضو هیئت علمی نخستین همایش فنآوری اطلاعات مکانی و مدیریت حوادث طبیعی

دریافت لوح تقدیر  لوح تقدیر بخاطر تلاشهای همه جانبه و موفقیت های آموزشی در طی دوره دکترا در دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی، از رئیس دانشگاه

لوح تقدیر بخاطر قدردانی از تلاشهای انجام شده در مورد تدریس در آموزشکده نقشه برداری، از رئیس آموزشکده

تقدیر و تشکر به منظور موفقیت سازمان در هفتمین جشنواره شهید رجایی و انتخاب سازمان بعنوان نمونه ملی، از رئیس سازمان نقشه برداری کشور سال ۱۳۸۳

تقدیر و تشکر بدلیل جدیت و تلاش در انجام امور محوله برای ایجاد پایگاه داده مکانی شهر قم در سال ۱۳۸۷ از رئیس سازمان نقشه برداری کشور

تقدیر و تشکر به دلیل حضور، مشارکت فعال و دبیری شورای ملی کاربران سیستم های اطلاعات مکانی در سال ۱۳۸۷ از رئیس سازمان نقشه برداری کشور

تقدیر و تشکر به دلیل حضور، مشارکت فعال و دبیری شورای ملی کاربران سیستم های اطلاعات مکانی در سال ۱۳۸۸ از رئیس سازمان نقشه برداری کشور

تشکر و سپاس بدلیل مدیریت پروزه ایجاد پایگاه ملی داده های مکانی منابع طبیعی و آبخیزداری و اتمام موفقیت آمیز آن در سال ۱۳۸۸ از معاون فنی سازمان نقشه برداری کشور

دوره های آموزشی دوره تخصصی MS Project 2007 شرکت سایبر تک

دوره کارگاه آموزشی روشهای نوین اموزش در آموزشکده فنی نقشه برداری

دوره کارگاه آموزشی روشها و فنون تدریس در آموزشکده فنی نقشه برداری

دوره آموزشی سیستم های اطلاعات مکانی زمانمند در دانشکاه تهران

دوره آموزشی ویژگی بنگاهها در اقتصاد نوین

تاریخ آخرین بازنگری ۱۳۹۰/۷/۲۶