دکتر سعید صادقیان

 عضو هیئت علمی (دانشیار) آموزشکده نقشه برداری 
 

 

 

 

سعید صادقیان
آخرین مدرک تحصیلی: دکترا- نقشه برداری (فتوگرامتری)

عنوان پایان نامه: ارزیابی تصاویر فضایی با قدرت تفکیک بالا به منظور تهیه نقشه های بزرگ مقیاس از دیدگاه فتو گرامتری، مطالعه موردی تصویر پانکروماتیک ژئوآیکونوس ایران
از دانشگاه : تهران

نشانی پستی : تهران- میدان آزادی- بلوار معراج- آموزشکده سازمان نقشه برداری کشور

      تلفن: ۶۶۰۷۱۱۴۶
نمابر: ۶۶۰۷۱۱۳۱
   sadeghian@ncc.org.ir

    تحصیلات:

  • کارشناسی مهندسی نقشه برداری از دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در دی ۱۳۷۱
  • کارشناسی ارشد مهندسی نقشه برداری – فتوگرامتری از دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در خرداد ۱۳۷۶، فارغ التحصیل اولین دوره کارشناسی ارشد فتوگرامتری در ایران
  • دکتری مهندسی نقشه برداری – فتوگرامتری از دانشکده فنی دانشگاه تهران در تیر ۱۳۸۱، فارغ التحصیل اولین دوره دکترای فتوگرامتری در ایران و همچنین اولین دوره دکتری یکی از گرایش های مهندسی نقشه برداری در ایران
 

مشاوره رساله های دکتری

۱-     طراحی و استخراج اتوماتیک مسیر جاده های جنگلی با استفاده از داده لیدار ، دانشگاه تربیت مدرس ، شهریور ۹۲ .

راهنمای پایان نامه های کارشناسی ارشد

 

 

۱-      بازنگری نقشه های پوششی ۵۰۰۰۰: ۱ ایران با استفاده از تصاویر IRS-1D (مطالعه موردی نقشه ۵۰۰۰۰: ۱ کرمان) دانشگاه شهید بهشتی، شهریور ۸۳٫

۲-      نقش تصاویر ماهوره ای در تسهیل کنترل اغتشاشات شهری (منطقه مورد مطالعه اسلامشهر) ، دانشگاه امام حسین (ع) آذر ۸۳٫

۳-      ارزیابی دقت فضائی تصویر IRS-1D در تهیه نقشه های متوسط مقیاس نظامی، مطالعه موردی : تهران بزرگ ، دانشگاه امام حسین (ع) ، دی ۸۳٫

۴-      کاربرد مدل ارتفاعی رقومی و تصاویر ماهواره ای در توپخانه صحرایی ، منطقه مورد مطالعه بندرعباس، دانشگاه امام حسین (ع) ، بهمن ۸۳٫

۵-      ارزیابی تعیین مناطق و زمان تصویر برداری از ایران توسط ماهواره های تصیر برداری با استفاده از پارامترهای مداری ، دانشگاه امام حسین (ع) ، بهمن ۸۴٫

۶-      ارزیابی استخراج اطلاعات ارتفاعی با استفاده از زوج تصاویر ماهواره آیکونوس : مطالعه موردی آیکونوس تهران، دانشگاه شهید بهشتی، دی ۸۵٫

۷-      قابلیت های طیفی و مکانی تصایر ماهواره ای قدرت تکنیک بالا در به هنگام سازی نقشه های بزرگ مقیاس، مطالعه موردی : تصویر آیکونوس ارومیه، دانشگاه شهید بهشتی، بهمن ۸۵٫

۸-      توسعه مدلی برای شناسائی اتوماتیک تغییرات هندسی عوارض از روی تصاویر هوایی با استفاده از روش های دانش پایه با تاکید بر عارضه ساختمان دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، زمستان ۸۶٫

۹-      به روز رسانی نیمه اتوماتیک نقشه های ۲۵۰۰۰: ۱ پوششی کشور توسط تصاویر IRS-P5 ،دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ، تیر ۸۸٫

۱۰-   طراحی و پیاده سازی نرم افزاری تعیین زمان گذر ماهواره ای تجاری با قدرت تکنیک های گوناگون از یک منطقه شخصی، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تابستان ۸۸٫

۱۱-   شناسایی ساختمانهای تخریب شده ناشی از زلزله با استفاده از تصاویر ماهواره ای با قدرت تکنیک بالا و اخذ شده بعد از حادثه ،دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، شهریور ۸۸٫

۱۲-   استخراج جاده ها از داده های لیدار، دانشگاه شهید بهشتی ، شهریور ۸۸ .

۱۳-   کاربرد تصاویر ماهواه ای (با توان تکنیک بالا) در شناسایی تاسیسات هسته ای و نظامی بوشهر، دانشگاه امام حسین (ع) ، شهریور ۸۸٫

۱۴-   ارزیابی جامع تصاویر با قدرت تفکیک بالا به منظور بازنگری نقشه های بزرگ مقیاس ( مطالعه موردی : تصویر world view-2 منطقه تهران ) دانشگاه تفرش ، شهریور ۹۲ .(پایان نامه برتر دانشکده عمران در سال ۹۲)

۱۵-   تعیین هوشمند پارامترهای بهینه سلف کالیبراسیون به منظور استفاده در مثلث بندی بر اساس داده های GPS\IMu ، مطالعه موردی : تصویر Ultra Cam ، دانشگاه تفرش ، شهریور ۹۲ .

۱۶-   قابلیت طیفی و مکانی تصاویر ماهواره ای با قدرت تفکیک بالا در بهنگام سازی پایگاه داده راههای ۱:۲۵۰۰۰ کشور ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم تحقیقات ، شهریور ۹۲ .

۱۷-   ارزیابی جامع تصاویر ماهواره ای world view-2 به منظور تهیه نقشه های بزرگ مقیاس از ایران ( مطالعه موردی : زوج تصویر world viewمنطقه ساری ) دانشگاه آزاد اسلامی ، شهریور ۹۲ .

۱۸-   ارزیابی جامع روش های مدلسازی ریاضی تصاویر هوایی رقومی پهپاد به منظور تعیین موقعیت دقیق هدف، دانشگاه جامع امام حسین (علیه السلام)، بهمن ۹۲٫

۱۹-   ارائه روش مناسب برای انتقال تکنولوژی فضایی ماهواره های سنجش از دور، مطالعه موردی: انتقال تکنولوژی ماهواره های سنجش از راه دور هندی از دیدگاه بومی سازی، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم تحقیقات ، اسفند ۹۲٫

۲۰-   ارزیابی داده های لیدار در طراحی مسیرهای جدید انتقال آب، دانشگاه تفرش، مهر ۱۳۹۳٫

۲۱-   آشکارسازی مناطق دارای منابع معدنی غیر فلزی با تلفیق و تحلیل داده های فتوگرامتری زمینی، هوایی و ماهواره ای، عیسی شهامت، مهر ۱۳۹۳٫

۲۲-   آشکارسازی عارضه ساختمان از داده­های لیدار (مطالعه موردی: ناحیه راین آلمان)، دانشگاه شهید بهشتی، اردیبهشت ۹۴٫

 

۲۳- استخراج ساختمان به کمک ادغام داده های ابر طیفی و لیدار، دانشگاه تفرش، خرداد ۹۴٫

 

۲۴- بررسی مقایسه ای تصاویر ماهواره ای با توان تفکیک بالا و متوسط در برآورد جمعیت در مناطق شهری، دانشگاه آزاد علوم تحقیقات یزد،شهریور ۹۴٫

۲۵- استخراج مدل رقومی زمین از مناطق جنگلی با داده لیدار، دانشگاه تفرش، شهریور ۹۴٫

۲۶-استخراج عوارض شهری به کمک ادغام داده های ابر طیفی و لیدار، دانشگاه تفرش، شهریور  ۹۴٫

 

۲۷- کشف تغییرات کاربری اراضی به روش تحلیل پس از طبقه بندی و هوش مصنوعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد، بهمن ۹۴٫

۲۸- ارزیابی قابلیت های تصاویر ماهواره ای با توان تفکیک بالا در توسعه سیستم اطلاعات زمینی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات، خرداد ۹۵٫

 

۲۹- کاربرد داده های لیدار و تصاویر هوایی رقومی جهت استخراج پارامترهای هندسی درختان جنگل، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، مرداد ۹۵٫

 

۳۰- آشکارسازی محدوده پوشش گیاهی مناطق شهری با استفاده از داده های لیدار و تصویر رقومی هوایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات، مرداد ۹۵٫

 

۳۱- ارزیابی داده های لیدار و تصاویر رقومی جهت تفکیک راه های شهری از عوارض دیگر، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات، شهریور ۹۵٫

۳۲- ارزیابی قابلیت هندسی و طیفی تصاویر ماهواره ای با توان تفکیک بالا در تهیه نقشه های کاداستر ملکی (مطالعه موردی تصویر آیکونوس ارومیه)،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات، مهر ۹۵٫

 

۳۳- شناسایی مناطق امید بخش از نظر وجود اکسید آهن و فیلیک با استفاده از تلفیق و تحلیل تصاویر ماهواره ای، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات، بهمن ۹۵٫

۳۴- تهیه نقشه امداد و نجات برای مناطق زلزله زده با استفاده از سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، بهمن ۹۵٫

۳۵- کاربرد دورکاوی در آشکارسازی میراث فرهنگی سطحی و زیر سطحی (بررسی موردی: استان گلستان)، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، اسفند ۹۵٫

۳۶- استخراج عوارض آبی به کمک ادغام داده های لیدار و تصاویر رقومی هوایی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران، مرداد ۹۶٫

۳۷- شناسایی و استخراج ساختمان در منطقه شهری با استفاده از داده های لیدار و تصاویر هوایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران شهریور۹۶٫

۳۸- شناخت و ارزیابی پتانسیل وجود منابع آب زیر زمینی با استفاده از تحلیل های مکانی در محیط GIS  )مطالعه موردی: بخش درودزن شهرستان مرودشت) دانشگاه شهید بهشتی، شهریور ۹۶٫

۳۹-آشکارسازی مناطق شهری با استفاده از تصاویر پهپاد و تکنیکCRF  (منطقه مورد مطالعه : دانشگاه شهید بهشتی)، دانشگاه شهید بهشتی، شهریور ۹۶٫

۴۰ – ارزیابی داده های لیدار و تصاویر هوایی در استخراج و طراحی جاده با روش تصمیم گیری همپوشانی وزن دار، دانشگاه آزاد، واحد علوم تحقیقات تهران، بهمن ۱۳۹۶٫

۴۱- ارزیابی تصاویر پهپاد در تهیه نقشه های کاداستر شهری، واحد علوم تحقیقات تهران، بهمن ۱۳۹۶٫

۴۲- ارزیابی استخراج تغییرات رودخانه ها و به هنگام سازی پایگاه داده رودخانه های ۱:۲۵۰۰۰ کشور با استفاده از تصاویر ماهواره ای با توان تفکیک بالا، واحد علوم تحقیقات تهران، اسفند ۱۳۹۶٫

 

مشاوره پایان نامه های کارشناسی ارشد

 

۱-       تهیه نقشه بزرگ مقیاس از شهر زاهدان از طریق ماهواره های با قدرت تکنیک بالا دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی ، بهمن ۸۳٫

۲-       تهیه نقشه تصویری با استفاده از تصویر آیکونوس و مدل رقومی زمین، دانشگاه تهران، مرداد ۸۴٫

۳-       مدلسازی ریاضی تصاویر ماهواره ای پویایی تصحیح هندسی شده غیر دقیق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، خرداد ۸۵٫

۴-       تهیه نقشه امداد زلزله با استفاده از سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی منطقه یک تهران)، دانشگاه تربیت مدرس، خرداد ۸۵٫

۵-       استخراج راه به صورت نیمه اتوماتیک از تصاویر ماهواره ای با رزولوشن های مختلف، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی ، شهریور ۸۶٫

۶-       بررسی اثرات احداث سد طالقان بر توسعه فیزیکی مناطق مسکونی بالا دست سد با استفاده از GIS-RS و ارائه مدل توسعه مناطق مسکونی، دانشگاه آزاد اسلامی ، شهریور ۸۹٫

۷-       طراحی و پیاده سازی یک سیستم دانش پایه برای تعیین محل بهینه برای احداث سد ، دانشگاه آزاد اسلامی ، زمستان ۹۱ .

۸-       کاربرد تکنیک های GIS و RS و مدل در استیک جهت تعیین مناطق مستعد آب زیرزمینی و ارزیابی آسیب پذیری آن ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم تحقیقات ، بهمن ۹۱ .

۹-       ارزیابی دقت تصاویر ماهواره ای با قدرت تفکیک مکانی بالا در تهیه نقشه کاداستر زراعی ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات یزد، بهمن ۹۲٫

۱۰-  آشکارسازی مناطق امید بخش از نظر وجود منابع هیدروکربنی با ترکیب تصاویر ماهواره ای با داده های فتوگرامتری هوایی و زمینی، بررسی موردی : استان قم، دانشگاه تفرش، اسفند ۹۲٫

۱۱- شناسایی مناطق امید بخش از نظر وجود منابع فلزی با استفاده از تلفیق و تحلیل داده های ماهواره ای و فتوگرامتری، بررسی موردی: منطقه آران و بیدگل، دانشگاه تفرش، اسفند ۹۲٫

۱۲- استخراج تغییرات سه بعدی ساختمانها با استفاده از تصاویر با قدرت تفکیک بالا و پایگاه داده مکانی سه بعدی، (مطالعه موردی بخشی از شهر مشهد)، دانشگاه آزاد اسلامی یزد، اسفند ۹۲٫
۱۳- آشکارسازی و استخراج اتوماتیک متغیر های تاج درختان یک توده بلوط ایرانی با استفاده از داده های لیدار، دانشگاه شهر کرد، مهر ۹۴٫
۱۴- مدلسازی آلودگی ناشی از مونوکسیدکربن هوای شهرهای بزرگ با استفاده از RS/GIS، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، بهمن ۹۴٫

۱۵- استخراج ساخت و سازهای غیر مجاز با استفاده از تصاویر هوایی و اطلاعات مکانی شهر یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد، دی ۱۳۹۵٫

۱۶- ارزیابی دقت نقشه های کاداستر شهری با استفاده از عکس های هوایی (مطالعه موردی شهر یزد)، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد، ۲۸ دی ۱۳۹۶٫

۱۷- ارزیابی قابلیت تصاویر پهپاد در تهیه نقشه های کاداستر زراعی (مطالعه موردی یزد)، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد، ۲۸ دی ۱۳۹۶٫

 

 

 

داوری رساله های دکتری

۱-       تلفیق مستقیم سیستم های فتوگرامتری و GIS با تاکید بر ساختاردهی هوشمند داده های مکانی همزمان با عملیات رقومی سازی عوارض با استفاده از سیستم های خبره ، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی ، شهریور ۸۹ .

۲-       طراحی و پیاده سازی یک روش عامل مبنا جهت تشخیص آتش سوزی جنگل ها با استفاده از تصاویر سنجش از دوری ، دانشگاه تهران ، اسفند ۹۰ .

۳-       ارائه یک مدل ریاضی توسعه داده شده برای استخراج عوارض خطی ( لبه های راه ) از تصاویر ماهواره ای ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم تحقیقات ، زمستان ۹۱ .

۴-       برنامه ریزی جنگل های زاگرس مرکزی بر پایه مفاهیم اکولوژی سیمای سرزمین و اجرای فن آوری رادیویی (RFID) به عنوان سامانه پشتیبانی تصمیم گیری ، نمونه مطالعاتی : منطقه حفاظت شده دنا ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم تحقیقات ، زمستان ۹۱ .

۵-       به روز رسانی نقشه راه های شهری بر پایه عامل های خودکار مبتنی بر خرد جمعی با استفاده از تصاویر ماهواره ای با قدرت تفکیک بالا ، دانشگاه تهران ، بهمن ۹۱ .

۶-       تشخیص عوارض بر مبنای ادغام تصاویر ماهواره ای با قدرت تفکیک بالا در سطح تصمیم گیری مطالعه موردی : ارزیابی میزان تخریب ، دانشگاه تهران ، بهمن ۹۱ .

۷-       بهینه سازی طبقه ی کننده SVM با استفاده از بعد ذاتی در تصاویر ابر طیفی ، دانشگاه تهران ، فروردین ۹۲ .
۸-       بازسازی سه بعدی اتوماتیک ساختمان در مناطق شهری با استفاده از منطق فازی و منحنی های فعال هندسی ، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی ، دی ۹۲ .

۹-       ارائه یک روش شی مبنا در ارزیابی کیفیت تصاویر ادغام شده ماهواره ای با قدرت تفکیک بالا ، دانشگاه تهران ، دانشکده فنی ، دی ۹۲ .

۱۰-   بهبود برآورد برخی مشخصه های کمی ساختار جنگل با استفاده از تلفیق داده های لیدار و تصاویر هوایی رقومی در جنگل های پهن برگ شصت کلاته گرگان، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، بهمن ۹۲٫

 

۱۱- ارائه یک روش ادغام مبتنی بر آنالیز شی مبنای تصاویر چند گانه به منظور تشخیص عوارض در مناطق شهری، دانشگاه تهران، دانشکده فنی، شهریور ۹۳٫

 

۱۲- طبقه بندی همزمان داده های فرا طیفی و لیدار بر اساس ادغام طبقه بندی کننده ها، دانشگاه تهران، دانشکده فنی، شهریور ۹۳٫

 

۱۳-   آشکارسازی و شناسایی گونه های درختی در جنگل پهن برگ خزری ایران با استفاده از داده های لیدار هوایی، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده منابع طبیعی، اسفند ۹۳٫

 

۱۴-  برداری سازی اتوماتیک نتایج کشف راه از تصاویر بزرگ مقیاس ماهواره ای بر اساس توسعه و تکمیل روش های خوشه بندی در فضای تصویر، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی ، شهریور  ۹۴  .

 

۱۵- زمین مرجع سازی اتوماتیک تصاویر با حد تفکیک بالای ماهواره ای با استفاده از مدل های ریاضی سه بعدی غیر پارامتریک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، بهمن ۹۴٫

۱۶- توسعه تکنیک حد آستانه گذاری مبتنی بر منطق فازی جهت آشکارسازی اتوماتیک تغییرات در تصاویر ماهواره ای، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تیر ۹۵٫

 

۱۷- توسعه و ارزیابی مدل های ریاضی نوین در خود کالیبراسیون دوربین های رقومی هوایی (مطالعه موردی: دوربین های (UltraCam، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، مرداد  ۹۵٫

۱۸- تصحیح هندسی خودکار تصاویر با حد تفکیک مکانی بالا از طریق تناظریابی با داده های پویشگر لیزری هوایی، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، شهریور ۹۵٫

۱۹-تعیین توصیفگرهای بهینه جهت استخراج اتوماتیک راه ها در مناطق شهری با استفاده از داده های لیدار و تصاویر نوری، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، اسفند ۹۵٫

 

۲۰- تولید نیمه خودکار نقشه تخریب ساختمان ها پس از وقوع زلزله مبتنی بر روش های هوشمند تصمیم گیری از تلفیق داده های اپتیک و لیدار، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، شهریور ۹۶٫

 

۲۱-ارائه روشی نوین  در باز نمونه برداری اپی پلار تصاویر ماهواره ای پوش بروم بر مبنای مدل فیزیکی سنجنده، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، شهریور ۹۶٫

 

داوری پایان نامه های کارشناسی ارشد

۱-       بازنگری نقشه های پوششی ۲۵۰۰۰ : ۱ با استفاده از تصاویر ماهواره ای، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دیماه ۸۱٫

۲-       بررسی تلفیق مستقیم (on line)  سیستم فتوگرامتری و سیستم های مبتنی بر CAD با تاکید بر تولید اطلاعات ساختار یافته جهت سیستمهای GIS ، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، خرداد ۸۲٫

۳-       تصحیح هندسی تصاویر MODIS با استفاده از پارامترهای مداری، دانشگاه تهران، مهر ۸۲٫

۴-       تهیه نقشه حرارتی با استفاده از تصاویر ماهواره ای NOAA-AVHRR ، دانشگاه تهران ، مهر ۸۲٫

۵-       تعیین موقعیت سه بعدی ساختارهای تحت الارض، دانشگاه تهران، شهریور ۸۳٫

۶-       کاربرد فتوگرامتری بردکوتاه در تشخیص بیماری اسکولیوسیس، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، آبان ۸۳٫

۷-       مدلسازی ریاضی ساختار هندسی تصاویر رقومی غیر متریک در فتوگرامتری برد کوتاه ، دانشگاه تهران ، شهریور ۸۴٫

۸-         استخراج عوارض از داده های LIDAR  ، دانشگاه تهران، شهریور ۸۴٫

۹-       تعیین میران جابجایی قطعات صنعتی با استفاده از فتوگرامتری صنعتی بر مبنای بکارگیری دوربین های رقومی غیر متریک، دانشگاه تهران ، شهریور ۸۴٫

۱۰-    تشخیص مسیر خط کشی شده با استفاده از تصاویر ویدئویی بر مبنای مفاهیم بینایی کامپیوتری، دانشگاه تهران، شهریور ۸۵٫

۱۱-    استخراج اطلاعات مکانی سه بعدی از دو تصویر ماهواره ای با قدرت تفکیک مکانی متفاوت، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، شهریور ۸۵٫

۱۲-    طبقه بندی عوارض سه بعدی با استفاده از یک روش تلفیق اطلاعات در سطح عارضه دانشگاه تهران، شهریور ۸۵٫

۱۳-    طراحی و پیاده سازی یک روش تطبیقی برای تناظر یابی در تصاویر ماهواره ای با قدرت تفکیک بالا، دانشگاه تهران،۸۶٫

۱۴-    شناسایی ساختمان های تخریب شده ناشی از زلزله با استفاده از تصاویر ماهواره ای با قدرت تفکیک بالا و داده های برداری، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، شهریور ۸۶٫

۱۵-    تعیین میزان تخریب ناشی از زلزله در شریان های حیاتی ترابری شهری، با بکارگیری تصاویر ماهواره ای با قدت تفکیک بالا، دانشگاه تهران، شهریور ۸۶٫

۱۶-    تلفیق مستقیم سیستمهای فتوگرامتری و پایگاه های داده مکانی جهت کنترل اتوماتیک روابط منطقی و توپولوژیکی میان عوارض ، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تابستان ۸۷٫

۱۷-    ارزیابی روشهای تجربه خطی و غیر خطی در استخراج عوارض در سطح زیر پیکسل دانشگاه شهید بهشتی، شهریور ۸۷٫

۱۸-    کاربرد مدل ریاضی افاین پروجکشن در تصحیح هندسی تصاویر ماهواره ای IRS-P5 دانشگاه تهران، بهمن ۸۷٫

۱۹-    طراحی و پیاده سازی یک سیستم اتوماتیک جهت استخراج عارضه ساختمان از تصاویر با قدرت تکنیک بالا با روش تلفیق داده های ارتفاعی با مدل Snake، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، بهمن ۸۷٫

۲۰-    بررسی مشکلات و ارائه راه حل تولید تصویر ارتوی رقومی حقیقی در مناطق شهری، دانشگاه تهران ، بهمن ۸۷٫

۲۱-    تشخیص اتوماتیک ستاره در یک سیستم نجومی بینایی – مبنا ، دانشگاه تهران، فروردین ۸۸٫

۲۲-    بروز رسانی اتوماتیک نقشه های ۲۰۰۰: ۱ بکمک تصایر هوایی دوربین رقومی ULTra CamD ، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تابستان ۸۸٫

۲۳-    استخراج اتوماتیک ساختمان هایی با بافت سنتی از روی تصاویر هوایی ، دانشگاه صنعتی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تابستان ۸۸٫

۲۴-    پایش میزان فرو نشست زمین در میدان نفتی آغاجاری بر پایه تداخل سنجی تفا ضلی رادار، دانشگاه شهید بهشتی، شهریور ۸۸٫

۲۵-    ارائه یک روش چند عامل به منظور استخراج اتوماتیک ساختمان بر اساس تلفیق داده های ارتفاعی و درجات خاکستری لیدار ،دانشگاه تهران، آذر ۸۸٫

۲۶-    ارزیابی توانایی روش های انترپولاسیون در تولید یک شبکه منظم از ابر منطقه لیدار در مناطق شهری، دانشگاه تهران، بهمن ۸۸٫

۲۷-    ارزیابی تاثیر توپوگرافی زمین بر دقت هم مرجع نمودن و ادغام تصاویر ماهواره ای با قدرت تفیک بالا، دانشگاه تهران ، بهمن ۸۸٫

۲۸-    ادغام طبقه بندی کننده ها به منظور استخراج عوارض از داده های LIDAR، دانشگاه تهران، بهمن ۸۸٫

۲۹-تولید اتوماتــــیک مدل رقومی ارـــــتفاعی زمین از تصاویر HRSI با استفاده از روش Adaptive Lsm دانشگاه تهران ، اسفند ۸۸٫

۳۰-خوشه بندی داده های فراطیفی مبتنی بر الگوریتم توده ذرات ، دانشگاه تهران، دی ۸۹٫

 

۳۱-کاهش ابعاد در تصاویر فرا طیفی با استفاده از الگوریتم های بهینه سازی جمعی ، دانشگاه تهران ، بهمن ۸۹٫

۳۲-تعیین سیستم طبقه بندی کننده بهینه به منظور طبقه بندی تصاویر فرا طیفی بر مبنای الگوریتم های خرد جمعی، دانشگاه تهران، بهمن ۸۹٫

۳۳-استفاده از سیستم های دانش پایه جهت بهنگام رسانی نقشه های موضوعی با بکارگیری تصاویر ماهواره ای، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی، اردیبهشت ۹۰ .

۳۴-تلفیق اطلاعات هندسی و طیفی عوارض تصویری جهت شناسایی و استخراج اتوماتیک عارضه ی ساختمان از تصاویر با حد تفکیک مکانی بالا ، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی ، شهریور ۹۰ ،

۳۵-بررسی دقت استخراج ساختارهای هندسی سه بعدی زمین شناسی با استفاده از تصاویر استریو و مونوی ماهواره ای با قدرت تفکیک بالا ، دانشگاه تهران ، شهریور ۹۰ ،

۳۶-بررسی و ارزیابی پتانسیل هندسی تصاویر هوایی سنجنده ی Uitra Camd به منظور تولید و بهنگام سازی نقشه های بزرگ مقیاس پوششی ، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی ، شهریور ۹۰ ،

۳۷-ارائه روشی جهت بهبود دقت هندسی داده های لیزر اسکنرهای زمینی ، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی ، شهریور ۹۰ ،

۳۸-یکپارچه سازی پایگاه های داده مکانی ، واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی ، پاییز ۹۰ ،

۳۹-ارزیابی مثلث بندی هوایی مبتنی بر مشاهدات کمکی GPSILNS ، دانشگاه تهران ، مهر ۹۰ .

۴۰-جریان سنجی جریان های یخی با استفاده از تکنیک تداخل سنجی داده های SAR و تصاویر نوری ، دانشگاه تهران ، مهر ۹۰ .

۴۱-ارزیابی تصاویر ماهواره ای با تفکیک پذیری چندگانه در مدل سازی رشد شهرها به کمک خودکاره های سلولی ، دانشگاه تهران ، پائیز ۹۰ .

۴۲-استفاده از پارامترهای اضافی در مدل پارامتر های مداری به منظور بهبود دقت تصحیح هندسی تصاویر ماهواره ای ، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی ، زمستان ۹۰ ،

۴۳-نحوه انتشار مکانی خطا در مدل های توسعه شهری با استفاده از تصاویر سنجش از راه دوری ، دانشگاه تهران ، بهمن ۹۰ .

۴۴-ارزیابی الگوریتم ژنتیک در آشکارسازی تغییرات مناطق جنگلی به کمک تصاویر رادار با گشودگی ترکیبی (SAR) ، دانشگاه اصفهان ، اسفند ۹۰ .

۴۵-طبقه بندی نظارت شده ی تصاویر پلاریمتریک راداری با استفاده از ماشین های بردار مبنا ، دانشگاه تهران ، اسفند ۹۰ .

۴۶-ارائه یک روش ترکیبی به منظور تعیین موقعیت و وضعیت سکوهای پرنده با استفاده از ادغام اطلاعات سنجنده های چندگانه ، دانشگاه تهران ، فروردین ۹۱ .

 

مقالات علمی:

مقالات چاپ شده در ژورنال های بین المللی و ISI

 

۱- Sadeghian, S., Valadan Zoej, M. J., Delavar M. R., Abootalebi A., 2001. Precision rectification of KFA-1000 and IKONOS images using the multiquadric and DLT model over test areas in IRAN, Photogrammetric Journal of Finland, Vol. 17, No. 2, pp. 69-77.

۲- Sadeghian, S., Valadan Zoej, M. J., Delavar and M. R. and Abootalebi, A., 2001. Precision rectification of high resolution satellite imagery without ephemeris data, International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, Vol. 3, Issue 4, pp. 366-371.

۳- Amini, J., Lucas, C., Saradjian, M.R., Azizi, A., Sadeghian, S., 2002, Fuzzy logic system for road identification using IKONOS images, Photogrammetric Record, 17(99) pp. 493-503.

۴- Valadan Zoej, M. J., Sadeghian, S., 2003. Orbital parameter modeling accuracy testing of Ikonos Geo image, Photogrammetric Journal of Finland, Vol. 18, No. 2, pp. 70-80.

۵- Ravanbakhsh, M., Sadeghian, S.,July 2005, Comparative Study of Automatic and Analogue Interrior Orientation of KFA-1000 Space Photo, Photogrammetric Journal of Finland, Vol. 19, No. 2, pp. 54-63.

۶- Valadan Zoej, M. J. , Mokhtarzadeh, M., Mansourian, A., Ebadi, H., Sadeghian, S., 2007. Rational function optimization using genetic algorithms.International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation,.

۷- Saati, M., Amini J., Sadeghian, S., Hosseini S.A.,2008, Generation of orthoimage from high-resolution DEM and high-resolution image, Scientia Iranica, Vol. 15, No 5, pp 568-574.

۸- Yavari, S., Valadan Zoej, M.J., Sadeghian, S., 2008, Mathematical modeling of geo-rectified dynamic space images, International Journal of Geoinformatics- Vol 4, No. 4.

۹- Baligh , A ., Valadon Zoej , M . Mohammadzadeh , A . , Sadeghian , S ., 2011 , A Novel filtering algorithm for bare-earth extraction from airborne laser scanning data using an artificial neural network , IEEE Journal of selected topics in applied earth observations and remote sensing, pp. 836-843.

 

۱۰-Matkan, A., Hajeb M., Sadeghian, S., 2014, Road extraction from Lidar data using support vector machine classification, Photogrammetric Engineering and Remote Sensing (PE&RS) Journal, volume 80, number 5, May, pp. 409-422.

 

۱۱- Bagheri, H., Sadeghian, S., Sadjad, S.Y., ۲۰۱۴, The assessment of using an intelligent algorithm for the interpolation of elevation in the DTM generation, Photogrammetrie Fernerkundung Geoinformation (PFG), volume 3, pp. 197-208

 

۱۲- Alireza bamdadi, Ali sarkargar Ardakani, Saeed Sadeghian, 2014, Integration of remote   sensing and the GIS-based methods for provision of cadastral mapping of agricultural areas of Ardakan city, International journal of advanced biological and biomedical research, vo.2 Issue 4(2), pp. 342-348.

۱۳- Zahra Azizi, Akbar Najafi, Saeed Sadeghian, 2014, Forest road detection using Lidar data, Journal of forestry research, Volume 25, Issue 4, pp. 975-980.

۱۴- Masoomeh Gomroki1, Marzieh Jafari, Saeid Sadeghian ,Zahra Azizi, 2017, Application of intelligent interpolation methods for DTM generation of forest areas based on LIDAR data, Photogrammetrie Fernerkundung Geoinformation (PFG), November 2017, Volume 85, Issue ۴, pp 227–۲۴۱٫

 

مقالات چاپ شده در نشریات علمی و پژوهشی

 

۱- سهرابی‌نیا، محمد؛ متکان، علی‌اکبر؛ صادقیان، سعید و معنوی، دادفر، “Application of High Resolution Satellite Images for Large Scale Map Revision, Case Study: IKONOS Image of Urmia” فصلنامه علوم محیطی (نشریه عملی- پژوهشی پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی)، سال ششم / شماره چهارم / تابستان ۱۳۸۸٫

۲- علی اکبر متکان، علی محمدزاده، سعید صادقیان، محمد حاجب، ارائه روشی مبتنی بر ماشین های بردار پشتیبان و مورفولوژی ریاضی به منظور آشکارسازی راه های شهری از داده های لیزر اسکنر هوایی، نشریه علمی – پژوهشی سنجش از دور و GIS ایران، سال اول، شماره سوم، پاییز ۱۳۸۸٫

۳- محمد زین الدینی، سعید صادقیان، علی سر کارگر اردکانی ، بررسی قابلیت هندسی تصاویر پهپاد با استفاده از مدل های فیزیکی تجربی و هوش مصنوعی، نشریه علمی پزوهشی علوم و فنون نقشه برداری، دوره سوم شماره ۴، اردیبهشت ۱۳۹۳٫

۴- حسین باقری ، سعید صادقیان، اصغر میلان لک، ارزیابی جامع مدلسازی هندسی تصاویر ماهواره ای WordView-2 با روش های هوشمند و کلاسیک، نشریه علمی پژوهشی علوم و فنون نقشه برداری، دوره چهارم، شماره ۳، بهمن ۱۳۹۳٫

۵- حامد امینی امیر کلایی، پرهام پهلوانی، سعید صادقیان، استخراج سلسله مراتبی شبکه راه های اصلی با استفاده از داده های لیدار، نشریه علمی پژوهشی علوم و فنون نقشه برداری ، دوره چهارم، شماره ۳، بهمن ۱۳۹۳٫

۶-حامد امینی امیر کلایی، پرهام پهلوانی ،سعید صادقیان، استخراج مدل رقومی زمین از داده های لیدار و تصاویر هوایی رقومی و شناسایی ساختمان ها و معابر درون شهری توسط شبکه عصبی پیش خوراند، نشریه علمی و پزوهشی رایانش نرم و فن اوری اطلاعات، جلد ۴ شماره ۲،سال۱۳۹۴

۷-علی اکبر متکان ، محمد حاجب ، علی محمد زاده ، سعید صادقیان ، بهبود نتایج الگوریتم های فیلتر سازی داده های لیزر اسکنر هوائی با استفاده از مورفولوژی ریاضی ، نشریه مهندسی فناوری اطلاعات مکانی ، سال دوم، شماره دوم، تابستان ۱۳۹۳ .

۸- حسین باقری ، سعید صادقیان، کارایی الگوریتم های هوشمند در تهیه ارتوفتو و تولید مدل رقومی ارتفاعی ، نشریه علمی و پژوهشی رایانش نرم و فن اوری اطلاعات، جلد ۴، شماره ۳، ۱۳۹۴٫

۹-سعید علیرضا پور افضل، علیرضا قراگوزلو ، میرمسعود خیرخواه زرکش ، سعید صادقیان ، بررسی اثرات احداث سد طالقان بر توسعه فیزیکی مناطق مسکونی بالادست با استفاده  GIS/RS و ارائه مدل توسعه مناطق مسکونی ، نشریه علمی – پژوهشی فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، دوره ۱۶، ویژه نامه شماره ۱،زمستان ۱۳۹۳

 

 

مقالات چاپ شده در نشریات علمی و ترویجی

۱- علی اکبر متکان ، محمد حاجب ، علی محمد زاده ، سعید صادقیان ، بهبود نتایج الگوریتم شیب مبنا جهت فیلتر سازی داده های لیزر اسکنر هوائی با استفاده از ماشین های بردار پشتیبان ، نشریه علمی ترویجی مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی ، دوره دوم ، شماره چهارم ، ۱۳۹۱ .

۲- سیمین تاج زیرک ساز، حمید عبادی، فرشید فرنود احمدی، سعید صادقیان، شناسایی تغییرات هندسی ساختمان با استفاده از تصاویر هوایی با تاکید بر تاثیرات زمین لرزه، پژوهشنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله، بهار و تابستان ۱۳۸۹٫

۳- سیامک طالبی، اصغر زارع، سعید صادقیان، حسین عارفی، ارائه یک روش سلسله مراتبی نظارت نشده برای شناسایی درختان با استفاده از داده های لیدار و تصاویر هوایی، مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی، دوره پنجم ، شماره سوم ، شهریور ۱۳۹۳٫

۴- امید آئینه، سعید صادقیان، روشی ابتکاری جهت تولید مدل رقمی زمین با داده لیدار برای مناطق جنگلی، مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی، دوره ششم، شماره چهار ، آذر ۱۳۹۴٫

۵- سعید صادقیان، عادل شریفی، ارزیابی کارایی توابع رشنال با معادلات مولتی کوادریک به منظور بهبود تصحیح هندسی تصاویر ماهواره ای، نشریه مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی، دوره هفتم، شماره دو، خرداد ۱۳۹۵٫

۶- معصومه گمرکی، سعید صادقیان، زهرا عزیزی، بهینه سازی درونیابی ارزیابی ارتفاع داده های لیدار در تولید مدل رقومی زمین مناطق جنگلی با استفاده از الگوریتم ژنتیک، نشریه مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی، دوره هفتم، شماره دو، خرداد ۱۳۹۵٫

۷- امید آئینه، سعید صادقیان، استخراج پارامترهای هندسی درختان از داده لیدار برای مناطق جنگلی، مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی، دوره هفتم، شماره ۳ ، مرداد ۱۳۹۵٫

۸- مهدی خوش برش ماسوله، سعید صادقیان، واکاوی معیارهای اخلاق حرفه ای در مهندسی ژئوماتیک (نقشه برداری) با تاکید بر آموزه های نهج البلاغه، فصلنامه علمی – ترویجی در حوزه اخلاق، سال هفتم، شماره ۲۵، پیاپی ۴۷ ، بهار ۱۳۹۶٫

 

۹- حامد خانی پردنجانی، سعید صادقیان، حمید رضا ریاحی بختیاری، تولید مدل رقومی زمین در مناطق پر تراکم جنگلی با تلفیق الگوریتم های فیلترسازی داده های لیدار هوابرد، نشریه علمی ترویجی مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی، دوره نهم، شماره ۱، بهمن ۱۳۹۶٫

 

مقالات چاپ شده در  کتاب

 

۱- H. Bagheri, S.Y. Sadjadi, S. Sadeghian, 2014, Exploring the role of genetic algorithms and artificial neural networks for
interpolation of elevation in geoinformation models. Springer LNG&C book, pp 107-121.

 

۲- سعید صادقیان؛ بهره گیری از مزایای بالقوه فتوگرامتری رقومی، با ارائه مثالهای کاربردی (ترجمه)؛ چاپ در کتاب تازه هائی درباره عکسبرداری هوائی و فتوگرامتری تحلیلی؛ سازمان جغرافیائی نیروهای مسلح ، زمستان ۱۳۷۸؛ صفحه ۱۴۵-۱۵۶٫

 

مقالات چاپ شده در مجموعه مقالات کنفرانس های خارجی و بین المللی

 

۱-     Sadeghian, S. and Delavar, M. R., 1998. The applications of photogrammetry in multipurpose cadastre, SIST98 Wuhan, China, 8. pages.

۲-     Sadeghian, S., Delavar M. R., 1999. Recent advances of mapping from space, Proceedings of the 5th Asia-Pacific Conference on Multilateral Cooperation in Space Technology and Application, pp. 204-206.

۳-     Sadeghian, S., Amini, J., 2000. Precision rectification of KFA-1000 and SPOT images using the multiquadric and DLT model over a test area in IRAN, International Archives of Photogrammetry & Remote Sensing, Amsterdam, vol. 33 (supplement B4), pp.74-81.

۴-     Valadan Zoej, M.J., Mansourian, A., Mojaradi, B. and Sadeghian, S., 2002. 2D geometric correction of IKONOS imagery using genetic algorithm, Symposium on geospatial theory, processing and applications, (CD-ROM), 9-12 July, Ottawa, unpaginated.

۵-     Sadeghian, S., Delavar M. R., 2003. An investigation of geometric correction and uncertainty assessment of high resolution images. Second International Symposium on Spatial Data Quality. Hong Kong, March, The Hong Kong Polytechnic University, pp. 89-99.

۶-     Valadan Zoej M.J., Sadeghian S., 2003. Rigorous and Non-Rigorous Photogrammetric Processing of Ikonos Geo Image. Joint Workshop of ISPRS WG I/2, I/5, IC WG II/IV, High Resolution Mapping from Space 2003, 6-8 Oct, Hannover, Germany, 6 pages.

۷-     Jamebozorg G., Valadan Zoej M.J., Sadeghian S., 2003 The Revision of Iranian 1:25000 Scale Topographic Maps by KVR-1000 Image Using Rational Function Model. Joint Workshop of ISPRS WG I/2, I/5, IC WG II/IV, High Resolution Mapping from Space 2003, 6-8 Oct, Hannover, Germany, 5 pages.

۸-       سعید صادقیان و محمد جواد ولدان زوج، ارزیابی تصاویر فضایی با قدرت تفکیک بالا به منظور تهیه نقشه های بزرگ مقیاس، مطالعه موردی: تصویر پانکروماتیک ژئو آیکونوس ایران. سخنرانی و چاپ در مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس سراسری و دومین کنفرانس بین المللی انجمن هوا فضای ایران ، بهمن ۱۳۸۲، ۱۰ صفحه.
۹-     Sadeghian, S., Valadan Zoej, M. J.,July 2004, Comparative Tests of Mathematical Models for Accuracy Potential of Point Measurements in Ikonos Geo Image, International Archives of Photogrammetry & Remote Sensing, Istanbul, DVD.

۱۰-   Ravanbakhsh, M., Sadeghian, S.,July 2004, Automatic Interrior Orientation of KFA-1000 Space Photo, International Archives of Photogrammetry & Remote Sensing, Istanbul, DVD.

۱۱-    Sadeghian, S., Valadan Zoej, M. J., 2004, Large Scale Mapping with High Resolution Space Images, International Seminar on Satellite Technology Applications in Communications and Remote Sensing, Tehran , Iran, 9 pages.

۱۲-   Akhoondzadeh, M., Sadeghian, S., 2004, Application of Remote Sensing in Earthquake Risk Management, State of the Art and New Trends, International Seminar on Satellite Technology Applications in Communications and Remote Sensing, Tehran, Iran, 8 pages.

۱۳-   Valadan Zoej M.J.,Somayeh Yavari, Sadeghian S., 2005. Mathematical Modeling of Ikonos Geo Image. Workshop of ISPRS , Ankara ,5 pages.

۱۴- Valadan Zoej M.J.,Somayeh Yavari, Sadeghian S., 2005. Geometric accuracy testing of geo-rectified images using orbital parameter model and rational function model, Asian Association on Remote Sensing – 26th Asian Conference on Remote Sensing and 2nd Asian Space Conference, ACRS 2005

۱۵-   Saati, M., Hashemi, A., Amini, J., Sadeghian, S., Noori, J., 2005 , Back Propagation Algorithm for DEM Generation based on Quad tree structure , Map Asia 2005 , Jakarta, Indonesia , 7 page

۱۶-    Yavari S.,, Valadan Zoej M.J., Sadeghian S., 2006. Mathematical rigorous and non-rigorous modelling of high resolution georectified space images, 13th Australasian remote sensing and photogrammetry conference Nov, 2006.6 pages.

۱۷-   Sohrabinia, M., Matkan, A. A., Sadeghian, S. and Manavi, D., 2007, “Image fusion and object extraction methods for the revision of large scale maps (Case study: IKONOS image of Urmia)”, IPY GeoNorth 2007, First International Circumpolar Conference on Geospatial Sciences and Applications, Yellowknife, Northwest Territories, Canada, Aug. 19 to 25.

۱۸-   Sohrabinia, M., Sadeghian, S., Matkan, A. A. and Manavi, D., 2007, “Analysis and fusion of IKONOS images for the application of map revision” ۸th Conference on Optical 3-D Measurement Techniques, ETH Zurich, Switzerland, July 9-12, 2007.

۱۹-   Sohrabinia, M., Sadeghian, S., Matkan, A. A. and Manavi, D., 2007, “Revision of Large Scale Maps with Sub-Pixel Accuracy by IKONOS Geo Images”, ۲۷th EARSeL Symposium: Geoinformation in Europe, in Bolzano, Italy from 4-7 June, 2007.

۲۰-   Nikfar M., Valadan Zouj M.J., Sadeghian S., Mokhtarzade M. and N.Roshani., 2008, “Evaluation of IRS-P5 Stereo Images for Revision of Topographic 1:25000 Scale Maps” International Archives of Photogrammetry & Remote Sensing, Beijing, DVD.

۲۱-    Mhammad Sohrabinia, Saeid Sadeghian and Dadfar Manavi., 2008, “Application of Image Processing and Image Analysis Methods for Large Scale Map Revision”, International Archives of Photogrammetry & Remote Sensing, Beijing, DVD.

۲۲-   Simintaj Ziraksaz, Hamid Ebadi, Farshid Farnood Ahmadi, Saeid Sadeghian, 2008, “Design and Development of a New Model for Automatic Change Detection of Buildings from Aerial Images”, International Archives of Photogrammetry & Remote Sensing, Beijing, DVD.

۲۳-    S. Ahadzadeh, M. Valadanzouj, S. Sadeghian, S. Ahmadi, 2008, “Detection of Damaged Buildings after an Earthquake Using Artifical Neural Network Algorithm”, International Archives of Photogrammetry & Remote Sensing, Beijing, DVD.
۲۴-    سید یاسر زنوزی، محمد جواد ولدان زوج، محمود رضا صاحبی، سعید صادقیان، بررسی تعیین زمان گذر یک ماهواره از یک مکان مشخص با استفاده از پارامتر های دو خط مدار (TLE)ارائه و چاپ در مجموعه مقالات هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، دانشگاه شیراز، شیراز، اردیبهشت ۱۳۸۸، ۸ صفحه.
۲۵-   Nikfar M., Valadan Zouj M.J., Sadeghian S., Mokhtarzade M. and N.Roshani, 2009, Semi Automated Vegetation Cover Change Detection From Pan-Sharpened IRS-P5 Images for 1:25000 Scale Maps Revison, 33 International Symposium on Remote Sensing of Enviroment, Stresa, Italy.

۲۶-   Nikfar M., Valadan Zouj M.J., Sadeghian S., Mokhtarzade M. and N.Roshani, 2009, Information Content Evaluation of Pan-Sharpened IRS-P5 Images for 1:25000 Scale Maps Revison, 33 International Symposium on Remote Sensing of Enviroment, Stresa, Italy.

۲۷-   Nikfar M., Valadan Zouj M.J., Sadeghian S., Mokhtarzade M. and N.Roshani, 2009 “Semi Automated Building Change Detection From IRS-P5 For 1:25000 Scale Map Revision”, Cartography and Geoinformatics forearly warinig, Pergue, Czech.

۲۸-   Sadeghian S., Valadan Zouj M.J 2011, A comprehensive study of Mapping potential for Ikonos Geo Image , SMPR 2011, Tehran , Iran

۲۹-   Yousefzadeh , M., sadeghian s., Mojaradi , B., 2011, Direct geo referencing of linear array sensors through topo centric coordinate system ., SMPR 2011, Tehran , Iran

۳۰-   Matkan , A., Sadeghian S., Mohammadzadeh, A., Hajeb, M., 2011, Road detection from LIDAR data using SVM classification , SMPR 2011, Tehran , Iran

۳۱-    محمد حاجب ، علی اکبر متکان ، محمد اسلامی ، سعید صادقیان ، ارائه روشی بر پایه تبدیل رادون جهت اتصال خودکار بریدگی ها در شبکه راه های استخراج شده توسط الگوریتم های استخراج راه ، دومین همایش بین المللی تهیه نقشه و اطلاعات مکانی (ICMSI 2012) و نوزدهمین همایش ملی ژئوماتیک ، اردیبهشت ۹۱ ، تهران ، ایران .

۳۲-    سید علیرضا پورافضل ، علیرضا قراگوزلو ، سعید صادقیان ، بررسی تغییرات کاربردی اراضی حوزه آبخیز سد در دوره زمانی قبل و بعد از احداث سد با استفاده از GISIRS و ارائه مدل توسعه فیزیکی مناطق مسکونی ، (مورد مطالعاتی : سد طالقان) ، دومین همایش بین المللی تهیه نقشه و اطلاعات مکانی (ICMSI 2012) و نوزدهمین همایش ملی ژئوماتیک ، اردیبهشت ۹۱ ، تهران ، ایران .

۳۳-   Matkan a. , Hajeb m. , Eslami , m. , Pourali , h. , Sadeghian , s. , 2012 gop filling in road extraction using Radon transformation , ISPRS annals of the photogrammetry , remote sensing and spatial information sciences , volume 1-4 XXII ISPRS congress

۳۴-    حامد احمدی مسینه , سعید صادقیان ، اصغر میلان لک ، روح الله کریمی , تعیین هوشمند پارامترهای بهینه سلف کالیبراسیون به منظور استفاده در مثلث بندی هوایی با استفاده از داده های SMPR 2013 , GPS\IMU، دانشگاه تهران – تهران – ایران

۳۵-   Talebi , S. , Zahra , A. , Sadeghian , S. , Arefi , H. , 2013 , Detection of tree crowns based on re classification using aerial image and LIDAR date , SMPR 2013 , Tehran university , Tehran . Iran .

۳۶-   Azizi , Z., Sadeghian , S., 2013 Forest canopy Modeling with Lidar data and digital aerial imagery , SMPR 2013 , Tehran University , Tehran , Iran .

۳۷-   Bagheri , H., Sadeghian , S., 2013 , Ortho Image and DTM generation with intelligent methods , SMPR 2013 , Tehran University , Tehran , Iran .

۳۸-   Bagheri , H., Sadjadi , S.,Y., Sadeghian, S., 2013 , Exploring the role of genetic algorithms and artificial neural networks for interpolation of elevation in geo information models , ISPRS & th 3D Geo info conference & WG 11/2 workshop , Istanbul , Turkey .

۳۹-    مجتبی حمیدی بهشتی ، سعید صادقیان ، ۲۰۱۳ ، ارزیابی جامع تصاویر ماهواره ای world view-2 منطقه ساری برای تهیه نقشه توپوگرافی ، کنفرانس بین المللی مهندسی عمران ، معماری و توسعه پایدار شهری ، آذر ۹۲ ، تبریز ، ایران .

۴۰-   H. Bagheri, S.Sadeghian,2014, Mathematical Intelligent & Classical Modelling of High              Resolution Satellite Image.12 th Iranian Conference on Intelligent Systems, icis2014, Iran, Kerman, Bam.

۴۱-   Hajeb, M., Matkan, A.,Mirbagheri, Sadeghian, S., Ahmadi, M., 2014, Spatial analysis for outlier removal from Lidar data,

۴۲-    مریم سادات احمدی ، سعید صادقیان ، ۲۰۱۵ ، ارزیابی تصاویر پهپاد در تهیه نقشه های کاداستر، اولین کنفرانس بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک ، آبان ۹۴ ، اردبیل ، ایران .

۴۳-    معصومه گمرکی ، مرضیه جعفری ، سعید صادقیان ، زهرا عزیزی، ۲۰۱۵ ، ارزیابی و انتخاب روش بهینه تولید مدل رقومی زمین در مناطق جنگلی شمال ایران با داده های لیدار، اولین کنفرانس بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک ، آبان ۹۴ ، اردبیل ، ایران.

۴۴-      M. Hamzelo, A. Gharagozlou, S.Sadeghian, Sh. Baikpour, A. Rajabi, 2015, Modelling of Carbon Monoxide Air Pollution in Large Cities by Evaluation of Spectral LANDSAT8 Images. SMPR 2015 , Nov, 23-25Tehran University ,Kish international campus , Iran .

 

۴۵-    Ali Gholamreza, Saeid Sadeghian, 2016, Investigation about the role UAV’s in precision farming with remote sensing approach. International conference on civil engineering architecture & cityscape, 2016, 28 July, Istanbul University, Turkey .

۴۶- مریم حمزه لو، علیرضا قراگوزلو، سعید صادقیان، شهرام بیک پور و احمد رجبی، مدیریت آلودگی هوای شهرهای بزرگ با استفاده از تصاویر ماهواره ای و سیستم اطلاعات مکانی (مطالعه موردی: شهر تهران)، سومین کنگره بین المللی مدیریت شهری ایران، ۱۳۹۵، ۱۰ صفحه.

 

۴۷- مهدی خوش برش ماسوله، سعید صادقیان، غلامعلی کریمی مزرعه شاهی،۱۳۹۵ ، به سوی کاداستر سه و چهار بعدی در ایران (مطالعه موردی: منطقه ۸ شهرداری تهران)، چهارمین کنگره بین اللمللی عمران، معماری و توسعه شهری، تهران، دانشگاه شهید بهشتی، ۷ الی ۹ دی ۱۳۹۵٫

 

مقالات ارائه شده و چاپ شده در کنفرانس های ملی

۱- سعید صادقیان، جلال امینی، ارائه مدل ریاضی بهینه و تصویر مناسب جهت تهیه نقشه های تصویری پوششی ۵۰۰۰۰ :۱ مناطق کویری ایران، سخنرانی و چاپ در مجموعه مقالات همایش نقشه برداری ۷۸، اردیبهشت ۷۸، صفحه ۲۹-۴۰٫

۲- سعید صادقیان؛ مهدی مجد آبادی؛ سیستم اطلاعات زمینی ابزار مدیریت شهری؛ ارائه شده در همایش زمین و توسعه شهری؛ آذر ۱۳۷۸؛ ۱۰ صفحه. (که منجر به دریافت لوح تقدیر وزیر مسکن و شهر سازی شد).

۳- جلال امینی، سعید صادقیان، شناسائی خودکار زمین های زراعی از تصاویر فضائی با قدرت تفکیک بالای آیکونوس همایش ژئوماتیک ۸۰، اردیبهشت ۱۳۸۰، صفحه۸۹-۹۷٫
۴- مهدی اعتمادی، سعید صادقیان، کاربرد فتوگرامتری زمینی ، هوایی و فضایی در تهیه و بازنگری نقشه های کاداستر همایش ژئوماتیک ۸۰، اردیبهشت ۱۳۸۰، صفحه۳۱۱-۳۲۰٫

۵- Sadeghian, S., Valadan Zoej, M. J., Delavar, M. R. and Abootalebi, A., 2002. Geometric processing of Iran’ s Ikonos Geo image with & without DSM. Proceedings of Geomatics 81 Conference, National Cartographic Center (CD ROM), oral presentation Iran, Tehran, 28-29 April, 11 pages.

۶- Sadeghian, S., 2003. An investigation for real time comprehensive sensor modeling. Proceedings of Geomatics 82 Conference, National Cartographic Center (CD ROM), oral presentation Iran, Tehran, 11, 12 May,10 pages.

۷- سعید صادقیان،محمد جواد ولدان زوج ؛بررسی مقایسه ای مدلسازی ریاضی تصویر فضائی ایکونوس به روش پارامتر مداری وتوابع رشنال همایش ژئومانیک ۸۳ سازمان نقشه برداری کشور اردیبهشت ۱۳۸۳ ۱۰ صفحه.

۸- سعید صادقیان- محمدجواد ولدان زوج بررسی قابلیت هندسی ومحتوی اطلاعات تصاویر با قدرت تفکیک بالا ایران در تهیه نقشه همایش ژئومانیک ۸۴ سازمان نقشه برداری کشور اردیبهشت ۱۳۸۴ ۱۱ صفحه.

۹- دادفرمعنوی نامقی-سعید صادقیان- علیرضا شکیبا استفاده از داده‌های چندطیفی ماهواره IRS-ID برای شناسایی عوارض موجود در نقشه‌های توپوگرافی پوششی ۵۰۰۰۰ :‌۱ همایش ژئومانیک ۸۴ سازمان نقشه برداری کشور اردیبهشت ۱۳۸۴ ۱۱ صفحه (انتخاب شده به عنوان مقاله برتر همایش ژئوماتیک ۸۴).

۱۰- معصومه خیری- سعید صادقیان، دوربین های هوایی رقومی، همایش ملی ژئوماتیک ۸۵، سازمان نقشه برداری کشور، اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۰ صفحه.

۱۱- کامبیز علیمحمدی- سعید صادقیان، ارزیابی تصاویر سنجنده ماهواره IRS-1D در تولید نقشه تصویری، همایش ملی ژئوماتیک ۸۵، سازمان نقشه برداری کشور، اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۱ صفحه.

۱۲- محمد نجف طرقی- مهدی ساعتی – سعید صادقیان، تست دقت هندسی تصاویر ماهواره ای با آرایش خطی جهت استخراج اطلاعات هندسی دو بعدی و سه بعدی، همایش ملی ژئوماتیک ۸۵، سازمان نقشه برداری کشور، اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۰ صفحه.

۱۳٫ سهرابی‌نیا، محمد؛ صادقیان، سعید؛ متکان، علی‌اکبر و معنوی، دادفر، ۱۳۸۶، “Geometric Correction And Object Extraction of IKONOS Images In The Application of Map Revision”، همایش ژئوماتیک ۱۳۸۶، سازمان نقشه‌برداری کشور، جلسه چهارم، موضوع اختصاصی سنجش از دور و فتوگرامتری (CD Proc.)، ۱۶ الی ۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۶، تهران، ایران.مقاله برتر همایش ملی ژئوماتیک ۸۶٫

۱۴٫ علی اکبر متکان، سعید صادقیان، مهدی آخوندزاده، آزاده کاظمی،۱۳۸۶، ارزیابی دقت اطلاعات ارتفاعی استخراج شده از زوج تصویر ماهواره آیکونوس (مطالعه موردی تهران)، همایش ملی ژئوماتیک ۱۳۸۶، سازمان نقشه برداری کشور، اردیبهشت ۸۶، تهران، ایران.

۱۵٫ مرتضی اسدی، مسعود ورشوساز، سعید صادقیان، ۱۳۸۶، بررسی روش های استخراج ساختمان در مناطق شهری با استفاده از داده های لیدار. همایش ملی ژئوماتیک ۸۶، سازمان نقشه برداری کشور، اردیبهشت ۸۶، تهران، ایران.
۱۶٫ Enammi, R., Sadeghian, S., 2007, Geometric correction of satellite images through rational function models, همایش ملی ژئوماتیک ۸۶، سازمان نقشه برداری کشور، اردیبهشت ۸۶، تهران، ایران.

۱۷٫ Yavari, S., Valadan Zoej, M., Sadeghian, S., 2007, Modification of Geometric accuracy Geo-rectified images using rational function model and orbital parameter model. همایش ملی ژئوماتیک ۸۶، سازمان نقشه برداری کشور، اردیبهشت ۸۶، تهران، ایران.

۱۸- مریم نیک فر، محمد جواد ولدان زوج، سعید صادقیان، مسعود ورشوساز و مهدی مختار زاده،۱۳۸۷، ارزیابی قابلیت های تصاویر IRS-P5 جهت به روز رسانی نقشه های ۱:۲۵۰۰۰ پوششی کشور. همایش ملی ژئوماتیک ۸۷، سازمان نقشه برداری کشور، اردیبهشت ۸۷، تهران، ایران.

۱۹- علی بلیغ، محمدجوادولدان زوج، علی محمد زاده و سعید صادقیان، ۱۳۸۷، بررسی اخذ داده با استفاده از لیزر اسکنر هوایی و ارائه روشی جهت حذف نویز از آن. همایش ملی ژئوماتیک ۸۷، سازمان نقشه برداری کشور، اردیبهشت ۸۷، تهران، ایران.

۲۰- مریم نیک فر، محمد جواد ولدان زوج، سعید صادقیان، مهدی مختارزاده، ۱۳۸۸، به روز رسانی نیمه اتوماتیک نقشه های ۱:۲۵۰۰۰ توسط تصاویر تلفیقی IRS-P5 و IRS-P6. همایش ملی ژئوماتیک ۸۸، سازمان نقشه برداری کشور، اردیبهشت ۸۸، تهران، ایران. مقاله برتر همایش ملی ژئوماتیک ۸۸٫

۲۱- سید یاسر محسنی زنوزی، محمد جواد ولدان زوج، سعید صادقیان، محمود رضا صاحبی، ۱۳۸۸، بررسی تغییرات پارامترهای مداری حاصل از دسته المان های دو خط مدار. همایش ملی ژئوماتیک ۸۸، سازمان نقشه برداری کشور، اردیبهشت ۸۸، تهران، ایران.

۲۲- میثم یوسف زاده، سعید صادقیان، ۱۳۸۸، پیاده سازی فرآیند زمین مرجع کردن تصاویر خام آرایه خطی IRS-P6 با استفاده از پارامترهای مداری. همایش ملی ژئوماتیک ۸۸، سازمان نقشه برداری کشور، اردیبهشت ۸۸، تهران، ایران.

۲۳- مریم نیک فر، محمد جواد ولدان زوج، سعید صادقیان، مهدی مختارزاده، ۱۳۸۸، بررسی محتوای اطلاعاتی تصاویر تلفیقی IRS-P5 و IRS-P6 جهت به روز رسانی نقشه های ۱:۲۵۰۰۰ پوششی کشور. همایش ملی ژئوماتیک ۸۸، سازمان نقشه برداری کشور، اردیبهشت ۸۸، تهران، ایران.

۲۴- سعید صادقیان، مصطفی صفری، ۱۳۸۸، تهیه نقشه امداد و نجات برای مناطق زلزله زده (مطالعه موردی زلزله بم)، همایش ملی GIS88، سازمان نقشه برداری کشور، دی ۸۸، تهران، ایران.

۲۵- علی اکبر متکان، سعید صادقیان، علی محمدزاده، محمد حاجب، ۱۳۸۹، ارائه روشی جهت آشکارسازی راه ها از داده های لیدار هوائی، همایش ملی ژئوماتیک ۸۹، اردیبهشت ۸۹، تهران، ایران.

۲۶- علی اکبر متکان، سعید صادقیان، علی محمدزاده، محمد حاجب، ۱۳۸۹، ارتقاء الگوریتم شیب مبنا جهت فیلتر کردن داده های لیزر اسکنر هوائی، همایش ملی ژئوماتیک ۸۹، اردیبهشت ۸۹، تهران، ایران.

۲۷-  سعید صادقیان ، احمد رجبی ، کاربرد سیستم های اطلاعات مکانی و سنجش از دور در فناوری صلح آمیز هسته ای ، همایش ملی ژئوماتیک ۹۰ ، اردیبهشت ۹۰ ، تهران ، ایران.

۲۸- نیره اسماعیلی ، سعید صادقیان ، یحیی جمور ، ارزیابی تصاویر پانکروماتیک ۵/۲ متر ماهواره SPOT8 برای تولید نقشه های توپوگرافی ۱:۲۵۰۰۰ (مطالعه موردی ، منطقه بجنورد)، همایش ملی ژئوماتیک ۹۰ ، اردیبهشت ۹۰، تهران ، ایران .

۲۹- علی اکبر متکان ، سعید صادقیان ، محمد حاجب ، ارزیابی جامع روش های استخراج راه از داده های لیدای هوائی ، همایش ملی ژئوماتیک ۹۰ ، اردیبهشت ۹۰، تهران ، ایران .

۳۰- علیرضا قراگوزلو ، میرمسعود خیرخواه زرکش ، سعید صادقیان ، سید علیرضا پورافضل ، بررسی اثرات احداث سد طالقان بر توسعه فیزیکی مناطق مسکونی بالادست با استفاده از GISIRS و ارائه مدل توسعه مناطق مسکونی ، همایش ملی ژئوماتیک ۹۰ ، اردیبهشت ۹۰، تهران ، ایران .

۳۱ – حسین باقری ، سعید صادقیان ، تصحیح هندسی هوشمند تصاویر ماهواره ای (مطالعه موردی : تصحیح هندسی تصویر ماهواره ای آیکونوس با الگوریتم ژنتیک ) اولین کنفرانس ماهواره برای توسعه پایدار ، دانشگاه امیر کبیر ، مهر ۹۱ ، تهران ، ایران .

۳۲ – سهیلا جعفری ، ساناز واجدیان ، سعید صادقیان ، تفسیر زلزله توهوکو با داده های تداخل سنجی راداری ، اولین کنفرانس ماهواره برای توسعه پایدار دانشگاه امیر کبیر ، مهر ۹۱ ، تهران ، ایران .

۳۳ – سید یاسر محسنی زنوزی ، محمد جواد ,لدان زوج ، سعید صادقیان ، محمود رضا صاحبی بررسی تاثیر هندسه تصویر برداری راداری در تعیین زمان گذر ماهواره از یک مکان مشخص با استفاده از پارامترهای دو خط مدار (TLE) ، اولین کنفرانس ماهواره برای توسعه پایدار دانشگاه امیر کبیر ، مهر ۹۱ ، تهران ، ایران .

۳۴- حسین باقری ، سعید صادقیان ، اصغر میلان لک ، ارزیابی جامع روش های مدلسازی هندسی تصاویر World view-2 همایش ملی ژئوماتیک ۹۲ ، سازمان نقشه برداری کشور ، اردیبهشت ۹۲ ، تهران ، ایران .

 

۳۵- سعید صادقیان ، حسین باقری ، ارائه روشی برای مدلسازی دقیق مداری ماهواره های تصویر برداری سنجش از دور با هدف مقابله با تهدیدات آنها ، ششمین کنگره انجمن ژئوماتیک ایران ” پدافند غیر عامل “، دانشگاه فردوسی مشهد ، آبان ۹۲ ، مشهد ، ایران .

۳۶- جلال فرهمندی ، سعید صادقیان ، ارائه روشی جهت تسریع بهنگام سازی پایگاه داده راههای کشور با تاکید بر میدیریت بحران ، همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار با محوریت کاهش خطرپذیری در بلایای طبیعی ، ۷ آذر ۹۲ . مشهد . ایران .

 

۳۷- مجتبی حمیدی بهشتی ، سعید صادقیان ، ۱۳۹۳ ، تهیه نقشه های رقومی توپوگرافی شهری با استفاده از تصاویر ماهواره ای با توان تفکیک بالا، هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، اردیبهشت ۹۳، تهران، ایران.

 

۳۸- علی اکبر متکان، سعید صادقیان، محمد مهدی اجتهادی، مهناز گرمایی، ۱۳۹۳، کاربرد توابع ریاضیاتی رشنال در تصحیح هندسی تصاویر ماهواره ای Quickbird، اولین همایش ملی تخصصی کاربرد ریاضیات در علوم زمین، دانشگاه شیراز، سازمان زمین شناسی کشور، اردیبهشت ۹۳، تهران، ایران.

۳۹- سید یاسر محسنی زنوزی، محمد جواد ولدان زوج، سعید صادقیان، محمود رضا صاحبی، ۱۳۹۳، بررسی پیش بینی موقعیت ماهواره های سنجش از دوری بر اساس دسته المان های دو خط مدار((TLE. همایش ملی ژئوماتیک ۹۳، سازمان نقشه برداری کشور، خرداد ۹۳، تهران، ایران.

۴۰-مجتبی حمیدی بهشتی ، سعید صادقیان ، ۱۳۹۳ ، برررسی قابلیت های طیفی و مکانی تصاویر ماهواره ای World View-2 Pan Sharp به منظور بازنگری سه بعدی نقشه های ۱:۲۰۰۰ شهری ، همایش ملی ژئوماتیک ۹۳، سازمان نقشه برداری کشور، خرداد ۹۳، تهران، ایران.

۴۱-حامد امینی امیر کلائی، پرهام پهلوانی، سعید صادقیان، ۱۳۹۳، ارائه روشی ابتکاری برای استخراج مدل رقومی زمین با استفاده از داده های لیدار، همایش ملی ژئوماتیک ۹۳، سازمان نقشه برداری کشور، خرداد ۹۳، تهران، ایران.

۴۲- محمد زین الدینی، سعید صادقیان، علی سرکارگر اردکانی، ۱۳۹۳، ارزیابی روش های مدلسازی ریاضی تصاویر هوایی رقومی پهپاد، همایش ملی ژئوماتیک ۹۳، سازمان نقشه برداری کشور، خرداد ۹۳، تهران، ایران.

۴۳- مریم همدانیان، عباس مالیان، حمید آقاجانی، سعید صادقیان، ۱۳۹۳، آشکارسازی مناطق امیدبخش هیدروکربنی با تلفیق فتوگرامتری زمینی، هوایی و فضایی (بررسی موردی: استان قم)، همایش ملی ژئوماتیک ۹۳، سازمان نقشه برداری کشور، خرداد ۹۳، تهران، ایران.

۴۴- سمانه مومنی، عباس مالیان، حمید آقاجانی، سعید صادقیان، ۱۳۹۳، شناسایی مناطق امیدبخش از نظر وجود منابع معدنی فلزی با تلفیق و تحلیل داده های ماهواره ای و فتوگرامتری (بررسی موردی: منطقه آران و بیدگل)، همایش ملی ژئوماتیک ۹۳، سازمان نقشه برداری کشور، خرداد ۹۳، تهران، ایران.

۴۵- مجتبی حمیدی بهشتی ، سعید صادقیان ، ۱۳۹۳ ، ارزیابی مدلسازی در تصحیح هندسی از زوج تصاویر ماهواره های با توان تفکیک بالا، همایش ملی ژئوماتیک ۹۳، سازمان نقشه برداری کشور، خرداد ۹۳، تهران، ایران.

۴۶- جلال فرهمندی، سعید صادقیان، علیرضا قراگوزلو ، ۱۳۹۳ ، قابلیت طیفی و مکانی تصاویر ماهواره ای با قدرت تفکیک بالا در بهنگام سازی پایگاه داده راه های کشور، همایش ملی ژئوماتیک ۹۳، سازمان نقشه برداری کشور، خرداد ۹۳، تهران، ایران.

۴۷- علیرضا بامدادی، علی سرکارگر اردکانی، سعید صادقیان، ۱۳۹۳، بررسی امکان تهیه نقشه کاداستر زراعی از تصویر ماهواره World View-2 در نواحی زراعی شهر اردکان، همایش ملی ژئوماتیک ۹۳، سازمان نقشه برداری کشور، خرداد ۹۳، تهران، ایران

 

۴۸- علیرضا بامدادی، علی سرکارگر اردکانی، سعید صادقیان، ۱۳۹۳، تلفیق سنجش از دور و روش های مبتنی بر GISبه منظور تهیه نقشه کاداستر زراعی در نواحی زراعی شهرستان اردکان،    همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی اردیبهشت ۹۳، تهران، ایران.

 

۴۹- مجتبی حمیدی بهشتی ، سعید صادقیان ، ۱۳۹۴ ، قابلیت زوج تصاویر ماهواره ای world view-2 در تولید اطلاعات مکانی نقشه های توپوگرافی ، تصویری، کاداستر، بازنگری و مدل های رقومی ارتفاعی اردیبهشت ۹۴، همایش ملی ژئوماتیک ۹۴، تهران ، ایران .

۵۰- مجتبی حمیدی بهشتی ، سعید صادقیان ، ۱۳۹۴ ، ارزیابی قابلیت های زوج تصاویر ماهواره ای world view-2 Pan Sharp به منظور استخراج مدل رقومی سطح زمین و تهیه اورتوفتو اردیبهشت ۹۴، همایش ملی ژئوماتیک ۹۴، تهران ، ایران .

۵۱- حسین باقری ، سعید صادقیان، ۱۳۹۴ ، کاربرد الگوریتم ژنتیک و شبکه های عصبی مصنوعی در درونیابی ارتفاعات مدل رقومی زمین اردیبهشت ۹۴، همایش ملی ژئوماتیک ۹۴، تهران ، ایران .

۵۲- امیر سام تدین، سعید صادقیان، ۱۳۹۴ ، تخمین جمعیت با دقت بالا در مناطق شهری با استفاده از تصاویر ماهواره ای با توان تفکیک متوسط اردیبهشت ۹۴، همایش ملی ژئوماتیک ۹۴، تهران ، ایران .

۵۳- سعید صادقیان، امید آینه، ۱۳۹۴ ، استخراج عارضه پوشش گیاهی در مناطق شهری به کمک ادغام داده های لیدار و ابر طیفی هوایی، اردیبهشت ۹۴، همایش ملی ژئوماتیک ۹۴، تهران ، ایران .

۵۴- معصومه گمرکی، سعید صادقیان، زهرا عزیزی ۱۳۹۴ ، ارزیابی مقایسه ای فیلتر های هیبرید و شیب مبنا برای تولید مدل رقومی زمین مناطق جنگلی با داده های لیدار، اردیبهشت ۹۴، همایش ملی ژئوماتیک ۹۴، تهران ، ایران .

۵۵- حسین قلیزاده ایناللو ، سعید صادقیان، ۱۳۹۴ ، ضرورت ایجاد کاداستر سه بعدی و شیوه های نوین جمع اوری اطلاعات مربوطه در ایران اردیبهشت ۹۴، همایش ملی ژئوماتیک ۹۴، تهران ، ایران .

۵۶- علی اکبر متکان، سعید صادقیان، محمد حاجب و مصلح احمدی ۱۳۹۴ ، مروری بر روش های حذف نویز از داده های لیدار، اردیبهشت ۹۴، همایش ملی ژئوماتیک ۹۴، تهران ، ایران .

۵۷- امید آینه، سعید پارسیان، سعید صادقیان، ۱۳۹۴ ، بکارگیری روش حداقل سهم نویز جهت طبقه بندی تصاویر فرا طیفی، اردیبهشت ۹۴، همایش ملی ژئوماتیک ۹۴، تهران ، ایران .

۵۸- سعید صادقیان، یونس نورالهی، محمد حاجب و مسعود صادقی، ۱۳۹۴ ، مسیر یابی بهینه انتقال آب با استفاده از داده های لیدار، اردیبهشت ۹۴، همایش ملی ژئوماتیک ۹۴، تهران ، ایران

 

۵۹-  مجتبی حمیدی بهشتی ، سعید صادقیان ، ۱۳۹۵ ، بررسی قابلیت های طیفی و مکانی زوج تصاویر ماهواره ای world view-2 Pan Sharpبه منظور استخراج نقشه عکسی (Ortho) از ایران، اردیبهشت ۹۵، همایش ملی ژئوماتیک ۹۵، تهران ، ایران.

۶۰- علیرضا عرب سعیدی، سعید صادقیان ۱۳۹۵، بررسی آماری دقت نقاط کنترل به منظور بهبود دقت تصحیح هندسی در تصاویر ماهواره ای، اردیبهشت ۹۵، همایش ملی ژئوماتیک ۹۵، تهران ، ایران.

۶۱- معصومه گمرکی، سعید صادقیان، ۱۳۹۵ ، مقایسه توجیه داخلی اتوماتیک تصاویر هوایی به روش الگوریتم فازی و فیلتر مورفولوزیکی، اردیبهشت ۹۵، همایش ملی ژئوماتیک ۹۵، تهران ، ایران .

۶۲- ناهید قاسمی دستگردی، سعید صادقیان،۱۳۹۵، ایجاد کاداستر ۳،۴ و ۵ بعدی با استفاده از داده های لیدار و تصاویر ماهواره ای با توان تفکیک بالا، اردیبهشت ۹۵، همایش ملی ژئوماتیک ۹۵، تهران ، ایران .

۶۳- مجتبی حمیدی بهشتی ، سعید صادقیان ، ۱۳۹۵ ، ارزیابی قابلیت های طیفی و مکانی زوج تصاویر ماهواره world view-2 با قدرت تفکیک بالا جهت تهیه نقشه های کاداستر شهری و زراعی از ایران،اردیبهشت ۹۵، همایش ملی ژئوماتیک ۹۵، تهران ، ایران.

۶۴- مهدی خوش برش ماسوله، سعید صادقیان ،۱۳۹۵ ، امکان پیاده سازی کاداستر ۳ بعدی با استفاده از داده های لیدار به عنوان ابزار مدیریت شهری،تیر ماه ۹۵، سومین کنگره علمی پزوهشی افق های نوین در حوزه مهندسی عمران، معماری، فرهنگ و مدیریت شهری ایران، تهران ، ایران.

۶۵- سعید صادقیان، مسعود شعبانی، ۱۳۹۵، تعیین مکان های مناسب اسکان موقت بعد از حادثه زلزله با استفاده از روش سلسله مراتبی و سیستم استنتاج FUZZY، اسفند ۹۵، دومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته فضایی (سنجش از دور و (GIS  در آمایش سرزمین.

۶۶- سعید صادقیان، مسعود شعبانی، ۱۳۹۵، برآورد خسارات وارده به ساختمانها، در زلزله بم با استفاده از تحلیل های مکانی و عکس های هوایی، اسفند ۹۵، دومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته فضایی (سنجش از دور و (GIS  در آمایش سرزمین.

۶۷- سعید صادقیان، مسعود شعبانی، ۱۳۹۵، برآورد میزان تخریب ساختمانها با استفاده از استراتژی نقشه به تصویر، مطالعه موردی: زلزله شهرستان بم، اسفند ۹۵، دومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته فضایی (سنجش از دور و (GIS  در آمایش سرزمین.

۶۸- محمد مزرعه مولایی، علی سرکارگر اردکانی، سعید صادقیان، ۱۳۹۵، استخراج ساخت و سازهای غیر مجاز با استفاده از تصاویر هوایی و اطلاعات مکانی شهر یزد، اسفند ۹۵، دومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته فضایی (سنجش از دور و (GIS  در آمایش سرزمین.

۶۹- مسعود مهدی زاده، سعید صادقیان، ۱۳۹۵، ارزیابیمقایسه ای نرمافزارهای پردازش تصویر (مطالعه موردی: قطعه بندی)، ۱۸ و ۱۹ آبان ۱۳۹۵، دانشگاه شیراز، اولین کنفرانس ملی سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی در علوم زمین.

۷۰- سعید صادقیان، زهرا سوختانلو، فاطمه علی یاری، ۱۳۹۶، مروری بر باستان شناسی سنجش از دوری: شناسایی، کشف،کنترل و تهیه نقشه از میراث فرهنگی، همایش ملی ژئوماتیک ۹۶، تهران، سازمان نقشه برداری کشور.

۷۱- محمد محمدی، سعید صادقیان، سعید بهزادی، ۱۳۹۶، آشکارسازی محدوده پوشش گیاهی مناطق شهری با استفاده از داده های لیدار و تصویر رقومی هوایی، همایش ملی ژئوماتیک ۹۶، تهران، سازمان نقشه برداری کشور.

۷۲- مرتضی سواده، سعید صادقیان، سعید بهزادی، ۱۳۹۶، ارزیابی داده های لیدار و تصاویر هوایی رقومی جهت استخراج پارامترهای هندسی درختان جنگل شصت کلاته گرگان، همایش ملی ژئوماتیک ۹۶، تهران، سازمان نقشه برداری کشور.

۷۳- مجتبی حمیدی بهشتی، سعید صادقیان، ۱۳۹۶، ارزیابی قابلیت های مکانی و طیفی تصاویر ماهواره ای WorldView-2  با قدرت تفکیک بالا جهت تهیه نقشه های کاداستر شهری و زراعی از ایران، همایش ملی ژئوماتیک ۹۶، تهران، سازمان نقشه برداری کشور.

۷۴- سمیه اسلانی کتولی، عباس مالیان، سعید صادقیان، ۱۳۹۶، شکار مار سرخ، همایش ملی ژئوماتیک ۹۶، تهران، سازمان نقشه برداری کشور.

۷۵- سعید صادقیان، داود صدیق پور، اسفند ۱۳۹۶، مستند نگاری آثار تاریخی توسط تصاویر پهباد بمنظور مرمت و تعیین حریم، مطالعه موردی: قلعه دولت آباد، نخستین همایش ملی مستندنگاری میراث طبیعی و فرهنگی ، دانشگاه شهید رجایی.

۷۶- سعید صادقیان، کورش محمد خانی، مینا سمنار، اسفند ۱۳۹۶، بررسی کاربرد پایش باستان شناختی محوطه های باستانی با استفاده از سنجش از دور با تاکید بر کنترل محوطه ها، نخستین همایش ملی مستندنگاری میراث طبیعی و فرهنگی، دانشگاه شهید رجایی.

۷۷- سعید صادقیان، مهدی خوش برش، اسفند ۱۳۹۶، ارزیابی پردازش هندسی تصاویر فتوگرامتری برد کوتاه نیمه خودکار بمنظور مستندنگاری دقیق اشیا تاریخی با ساختار پیچیده، نخستین همایش ملی مستندنگاری میراث طبیعی و فرهنگی ، دانشگاه شهید رجایی.

۷۸- حامد خانی، سعید صادقیان، اسفند ۱۳۹۶، ارزیابی داده های لیزر اسکنردستی، زمینی و هوایی در مستندنگاری میراث فرهنگی،

نخستین همایش ملی مستندنگاری میراث طبیعی و فرهنگی ، دانشگاه شهید رجایی.

۷۹- محسن کریمی، سعید صادقیان، اسفند ۱۳۹۶، کاداستر سه بعدی بناهای تاریخی استان قم، نخستین همایش ملی مستندنگاری میراث طبیعی و فرهنگی ، دانشگاه شهید رجایی.

۸۰- مهرداد جوادی، سعید صادقیان، اسفند ۱۳۹۶، ارزیابی روش های علوم ژئوماتیک در مستند نگاری سه و چهار بعدی میراث فرهنگی،

نخستین همایش ملی مستندنگاری میراث طبیعی و فرهنگی ، دانشگاه شهید رجایی،

۸۱- مریم پناهی، نگین فهامی، سعید صادقیان، اسفند ۱۳۹۶، سامانه ی پیشنهادی کاداستر میراث فرهنگی ایران، همایش ملی مستندنگاری میراث طبیعی و فرهنگی ، دانشگاه شهید رجایی.

۸۲- صادق خضری، علی سر کارگر اردکانی، سعید صادقیان، اسفند ۱۳۹۶، ارزیابی دقت نقشه های کاداستر شهری با استفاده از عکس هوایی (مطالعه موردی شهر یزد)  دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی و فناوری های نوین در مهندسی عمران معماری و شهر سازی

 

مقالات ارائه شده در کنفرانس های داخلی
۱-سعید صادقیان، مثلث بندی عکسهای ماهواره ای، سخنرانی در سازمان نقشه برداری و چاپ در مجموعه سخنرانی های علمی، جلد اول، سازمان نقشه برداری کشور، اسفند ۷۶، صفحه ۱۳۴-۱۶۳٫۲-سعید صادقیان؛ ’مفاهیم جدید در زمینه فتوگرامتری رقومی’ سخنرانی در دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه اصفهان
( و دریافت لوح تقدیر از رئیس دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه اصفهان)؛ بهار ۱۳۷۷٫

۳-سعید صادقیان؛ روش های تهیه نقشه های کاداستر در ایجاد کاداستر جامع؛ سخنرانی در سازمان نقشه برداری کشور و چاپ در مجموعه سخنرانی های علمی (جلد دوم) ؛ اسفند ۱۳۷۷: صفحه۲۱-۶۵٫

۴-سعید صادقیان، ”تصاویر فضایی با آرایش خطی و قدرت تفکیک بالا و مدل سازی ریاضی سه بعدی آنها به همراه داده های اضافی” سخنرانی در اولین همایش صنعت و دانشگاه، دانشکده فنی دانشگاه تهران، آذر ۱۳۷۸، ۱۰ صفحه.

۵-سعید صادقیان، تصاویر فضائی با توان تفکیک بالا و کاربردهای آن؛ سخنرانی در کنفرانس ژئوماتیک دانشگاه تهران‚ دانشکده فنی‚ آبان ۱۳۸۰٫

۶-سعید صادقیان و مهرداد جعفری سلیم؛ سخنرانی “پیشرفت های جدید تهیه نقشه از فضا HRSI,“ در آذر ۱۳۷۸ و چاپ در مجموعه سخنرانی های علمی، جلد سوم، سازمان نقشه برداری کشور، اسفند ۱۳۸۰، صفحه ۴۴-۵۴٫

۷-سعید صادقیان، تصاویر ماهواره ای با توان تفکیک بالا: گذشته، حال و آینده. سخنرانی علمی انجمن مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک ایران در سازمان نقشه برداری کشور، مرداد ۱۳۸۱٫

۸-سعید صادقیان، ژئوماتیک و تهیه نقشه از فضا، سخنرانی در مرکز سنجش از دور ایران به مناسبت هفته جهانی فضا، مهر ۱۳۸۱٫

۹-سعید صادقیان، کاربردهای فتوگرامتری در GIS، سخنرانی در دانشکده منابع طبیعی ساری، مازندران، مهر ۱۳۸۱٫

۱۰-سعید صادقیان، ارزیابی هندسی تصاویر فضائی با توان تفکیک بالای Ikonos در مقایسه با تصاویر IRS-1C, SPOT4, KFA-1000 ، سخنرانی در دانشگاه اصفهان به مناسبت هفته پژوهش، آذر ۱۳۸۱ .

۱۱- سعید صادقیان، نگرشی به پژوهش مهندسی نقشه برداری در ایران، دستاوردها، چالشها و راهبردها، سخنرانی در سازمان نقشه برداری کشور، آذر ۱۳۸۲٫

۱۲- سعید صادقیان، توسعه پژوهش مهندسی نقشه برداری کشور: ضرورت ها و راهبردها، سخنرانی در دانشکده فنی دانشگاه نهران، به مناسبت هفته پژوهش، ۲۵ آذر ۱۳۸۲٫

۱۳- سعید صادقیان، تهیه نقشه و DTM از عکسها و تصاویر روسی، گذشته، حال و آینده، سخنرانی در سازمان نقشه برداری کشور، ۲ دی ۱۳۸۲٫

۱۴- مهدی روان بخش و سعید صادقیان، بررسی مقایسه ای توجیه داخلی اتوماتیک و آنالوگ عکس های فضایی KFA-1000، ۲
دی ۱۳۸۲٫

۱۵- سعید صادقیان، استخراج اطلاعات مکانی از فضا، سخنرانی در همایش دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، اسفند ۱۳۸۳٫

۱۶- سعید صادقیان، پیشرفت های جدید تهیه نقشه از فضا، سخنرانی در جمع معلمین استان تهران، آموزش و پرورش استان تهران، اسفند ۱۳۸۴٫

۱۷- سعید صادقیان، برداشت سنجنده های فضایی از پوشش گیاهی، در جمع کارشناسان پدافند غیر عامل کشور، اسفند ۱۳۸۶٫

 

۱۸- سعید صادقیان، برگزاری کارگاه علمی در همایش علمی – تخصصی مهندسی ژئوماتیک دفاعی در دانشکده و پژوهشکده پدافند غیر عامل دانشگاه امام حسین (علیه السلام)، اسفند ۱۳۹۴٫

 

۱۹ سعید صادقیان،برگزاری کارگاه مدلسازی فتوگرامتری سه بعدی به منظور کاربردهای دفاعی امنیتی در سومین همایش سراسری علوم ژئوماتیک با رویکرد دفاعی – امنیتی، دانشگاه امام حسین علیه السلام بهمن ۱۳۹۶٫

 

مقالات چاپ شده در نشریات داخلی

۱- سعید صادقیان، ترکیب فتوگرامتری رقومی و سیستم های اطلاعات جغرافیایی (ترجمه)، نشریه نقشه برداری، شماره ۱۵، پائیز ۱۳۷۲، صفحه ۱۲-۱۹ .

۲- سعید صادقیان، سنجنده ها، عکسها، تصاویر ماهواره ای و عوامل عدم استحکام آنها، نشریه سپهر، تابستان ۷۶، صفحه ۵۲-۶۱٫

۳- سعید صادقیان؛ کاداستر‚ اجزا‚ انواع و روشها ؛ نشریه سپهر؛ پائیز ۱۳۷۶: صفحه ۵۴-۶۱٫

۴- سعید صادقیان، عکسهای KFA-1000 مشخصات ، خطا های سیستماتیک ، دقت هندسی و کاربردها، نشریه سپهر، پائیز ۷۷، صفحه ۴۱-۴۹٫

۵- سعید صادقیان، تصاویر فضایی با آرایش خطی و قدرت تفکیک بالا، نشریه نقشه برداری، زمستان ۱۳۷۸، صفحه ۱۱-۱۴٫

۶- محمد سرپولکی، سعید صادقیان، نگاهی بر همایش های سازمان نقشه برداری کشور، سخن ویژه تحریریه، نشریه نقشه برداری، شماره ۴۰، زمستان ۱۳۷۸، صفحه ۵-۱۰٫

۷- سعید صادقیان، فرهاد الماس پور، نکته هایی ازIKONOS ،نشریه نقشه برداری، تابستان ۱۳۷۹، صفحه۶۹ -۷۲٫

۸- سعید صادقیان، مروری بر مدل سازی ریاضی تصاویر فضائی با قدرت تفکیک بالا، نشریه نقشه برداری، پائیز ۱۳۷۹، صفحه۱۹-۲۴٫

۹- اسدا… حقیقت، سمانه حجازی، مریم صارمی و مهرنوش قربانی، زیر نظر سعید صادقیان، نگرشی بر سنجنده های تصویر بردار، نشریه نقشه برداری، پائیز ۱۳۷۹، صفحه۸۸-۹۵٫

۱۰- جلال کریمی، سعید صادقیان، تهیه نقشه های تصویری دقیق از تصاویرGeo آیکونوس، (ترجمه) نشریه نقشه برداری، بهار ۱۳۸۰، صفحه۶۷-۷۰٫

۱۱- سعید صادقیان، فروغ بصیرت، تازه های چند از ماهواره های تصویر برداری با قدرت تفکیک بالا،(EROSA 1, Quick Bird1, Space Imaging)، نشریه نقشه برداری، بهار ۱۳۸۰ ، صفحه۴۸-۴۹٫
۱۲- سعید صادقیان، محمود رضا دلاور، فرهاد الماس پور، کاربردهای تصاویر فضائی با قدرت تفکیک بالا (آیکونوس)، نشریه شهرنگار، شماره ۱۹، سال سوم، دی ۱۳۸۰، صفحه ۴۷-۵۰٫

۱۳- سعید صادقیان، تصاویر فضائی آیکونوس از واقعه مهم در آمریکا، نشریه نقشه برداری، شماره ۴۶، ۱۳۸۰، صفحه ۵۵٫

۱۴- عاطفه عاملی، سعید صادقیان؛ سیاست نرخ گذاری داده های مشاهدات زمینی – از جمله تصاویر آیکونوس- (ترجمه)؛ نشریه نقشه برداری، سال سیزدهم، شماره ۴۷، ۱۳۸۱، صفحه ۸-۱۲٫

۱۵- سعید صادقیان، حوادث افغانستان از نگاه تصاویر فضائی ماهواره های آیکونوس و EROSA1، نشریه نقشه برداری، شماره ۴۸، ۱۳۸۱، صفحه ۴۰-۴۱٫

۱۶- سعید صادقیان، تهاجم به عراق از نگاه تصاویر فضائی ماهواره آیکونوس، نشریه نقشه برداری، شماره ۵۶، ۱۳۸۲، صفحه ۳۲-۳۳٫

۱۷- سعید صادقیان، گزارشی از دومین سمپوزیوم بین المللی کیفیت داده های مکانی ۲۰۰۳، نشریه نقشه برداری، شماره ۵۶، ۱۳۸۲، صفحه ۴۲٫

۱۸-سعید صادقیان، ماهواره OrbView-3 در مدار قرار گرفت، نشریه نقشه برداری، شماره ۵۸، ۱۳۸۲، صفحه ۳۰ -۳۱٫
۱۹- سعید صادقیان، مروری بر تست های دقت هندسی تصاویر آیکونوس، نشریه نقشه برداری، شماره ۵۹، ۱۳۸۲، صفحه ۲۵-۳۰٫

۲۰- سعید صادقیان، حل تشریحی سئوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی نقشه برداری، شماره یک، نشریه نقشه برداری، شماره ۵۹، ۱۳۸۲، صفحه ۳۷-۳۹٫

۲۱- سعید صادقیان و محمد جواد ولدان زوج، مروری بر سنجنده های تهیه نقشه روسی، نشریه علمی فضا، شماره ۵، آذر۱۳۸۲، صفحه ۲۴-۳۳٫

۲۲- سعید صادقیان، کربلا از نگاه تصاویر،نشریه سپهر، ۱۳۸۳، شماره ۴۹، صفحه ۴۶-۴۹٫

۲۳- سعید صادقیان، وقفه در تصویر برداری سنجنده های لندست ۷، نشریه نقشه برداری، شماره ۵۹، ۱۳۸۲، صفحه ۴۳-۴۴٫

۲۴- سعید صادقیان، مرکز تحفیقات نقشه برداری در سازمان نقشه برداری کشور راه اندازی شد. (گزارش خبری)، نشریه نقشه برداری، شماره ۶۰، ۱۳۸۲، صفحه ۴۷٫

۲۵- سعید صادقیان، حل تشریحی سئوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی نقشه برداری، شماره دو، نشریه نقشه برداری، شماره ۶۱، ۱۳۸۲، صفحه ۳۹-۴۰٫

۲۶- سعید صادقیان، حل تشریحی سئوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی نقشه برداری، شماره سه، نشریه نقشه برداری، شماره ۶۲، ۱۳۸۳، صفحه ۳۶-۳۷٫

۲۷- سعید صادقیان، حل تشریحی سئوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی نقشه برداری، شماره چهار، نشریه نقشه برداری، شماره ۶۳، ۱۳۸۳،۳ صفحه.

۲۸- سعید صادقیان، حل تشریحی سئوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی نقشه برداری، شماره پنج، نشریه نقشه برداری، شماره ۶۵، ۱۳۸۳،۳ صفحه.

۲۹- سعید صادقیان، گزارشی از کنفرانس بین اللمللی هوا فضا، نشریه نقشه برداری، شماره ۶۲، ۱۳۸۳، صفحه ۳۸-۳۹٫

کتاب

۱- رامین یوسفی (مولف)؛ مهدی غلامعلی مجدآبادی و سعید صادقیان (ویراستاران فنی)؛ کتاب کاداستر رقومی؛ چاپ اول بهار ۱۳۸۰؛ ۱۰۰ صفحه.

۲- سعید صادقیان؛ بهره گیری از مزایای بالقوه فتوگرامتری رقومی با ارائه مثالهای کاربردی (ترجمه)؛ چاپ در کتاب تازه هائی درباره عکسبرداری هوائی و فتوگرامتری تحلیلی؛ سازمان جغرافیائی نیروهای مسلح ، زمستان ۱۳۷۸؛ صفحه ۱۴۵-۱۵۶٫

۳- علیرضا قرگوزلو (مواف)، سعید صادقیان (ویراستار فنی)، کاربردهای GIS در ارزیابی و برنامه ریزی محیط زیست، تابستان ۱۳۸۳،۱۵۹صفحه. همچنین این کتاب در سال ۱۳۸۴ تجدید چاپ گردید.

‏۴- سعید صادقیان، کتاب تولید نقشه و اطلاعات مکانی از فضا، در دست تالیف، ۱۳۸۷٫

سایر فعالیت ها

۱-سعید صادقیان، جزوه سیستم های فتوگرامتری تحلیلی، جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی، ۱۳۷۱، ۵۰ صفحه.

۲-صادقیان، کیانی فر، رئیسی، روشنی، مجموعه دستورالعملهای کاری: تبدیل رقومی عوارض فتوگرامتری و ویرایش – کنترل سه بعدی فایل های گرافیکی در مقیاس ۱:۲۵۰۰۰، مدیریت نقشه برداری هوائی سازمان نقشه برداری کشور، مرداد ۱۳۷۶، ۸۰ صفحه. (این دستورالعمل تا کنون (۱۳۸۲) نیز جهت تبدیل، ویرایش و کنترل نقشه های مبنائی ۱:۲۵۰۰۰ کشور مورد استفاده قرار می گیرد).

۳-از مولفین اصلی و همکاری مستقیم در تهیه، راهنمای مرجع FDPS، ایستگاه کاری کنترل کیفیت Quality Control System (QS)، گروه تحقیقاتی FDPS، سازمان نقشه برداری کشور، شهریور ۱۳۷۶، ویرایش اول.

۴-از مولفین اصلی و همکاری مستقیم در تهیه، راهنمای کاربر، ایستگاه کاری فتوگرامتری رقومی Fully Digital Photogrammetric System (FDPS)، گروه تحقیقاتی FDPS، سازمان نقشه برداری کشور، مهر ۱۳۷۶، ویرایش اول.

۵-سعید صادقیان؛ گزارش ’امکان بکارگیریGPS مثلث بندی در سازمان نقشه برداری’ که شامل امکان سنجی‚ اجزا سیستم و سخت افزار و نرم افزار و روش کار است. البته گزارش به صورت گروهی بوده که مسئولیت گروه به عهده اینجانب بود (با حکم کتبی معاونت فنی) که در سال ۱۳۷۸ سیستم انتخاب شده وارد کشور گردید و با همکاری دیگر همکاران نصب و عملا در سازمان مورد استفاده قرار گرفت و می گیرد. ۱۰ صفحه ؛پاییز ۷۷ .

۶-سعید صادقیان؛ جزوه درسی دستگاه ها و سیستم های فتوگرامتری و ترمیم و ارتوفتو (فتوگرامتری ۲)؛ بهار ۷۹؛ ۷۴ صفحه.

۷-سعید صادقیان؛ جزوه درسی کاداستر؛ بهار ۷۹؛ ۶۰ صفحه.

۸-سعید صادقیان، مهرداد جعفری سلیم، لیلا هاشمی، سنجنده ها، عکسها و تصاویر فضائی و مدل سازی ریاضی جهت تولید اطلاعات جغرافیائی، مطالعه موردی: امکان بکارگیری عکسها و تصاویر فضائی در تهیه و بروز رسانی نقشه های تولیدی سازمان نقشه برداری کشور، سازمان نقشه برداری کشور،تابستان ۷۹، ۵۶ صفحه.

۹- سعید صادقیان؛ جزوه درسی مثلث بندی هوائی (فتوگرامتری ۴)؛ تابستان ۷۹؛ ۶۰ صفحه.

۱۰-سعید صادقیان؛ جزوه درسی آمادگی آزمون کارشناسی ارشد (کلیه دروس فتوگرامتری ۱و۲و۳و۴)؛ بهار ۸۰؛۹۴ صفحه.

تهیه جزوات درسی

تهیه ۵جزوه درسی مختلف جهت دوره کارشناسی نقشه برداری
همکاری با نشریات علمی

– عضو هیئت تحریریه نشریه علمی و فنی نقشه برداری (سازمان نقشه برداری) از سال ۱۳۷۸ تا کنون
– عضو هیئت تحریریه نشریه علمی پژوهشی سنجش از دور و جی آی اس از سال ۱۳۸۸

همکاری با فرهنگستان زبان و ادب فارسی

– عضو گروه واژه گزینی مهندسی نقشه برداری فرهنگستان زبان و ادب فارسی از زمستان ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۶
– تهیه مجموعه مقالات همایش

– همکاری فعال در تهیه مجموعه مقالات همایش های ژئوماتیک ۷۹،۸۰،۸۱،۸۲،۸۳،۸۴،۸۵،۸۶،۸۹

 

تدریس و همکاری با دانشگاه ها:

• از سال ۱۳۷۲ تا کنون (۱۳۸۸) تدریس دروس کارشناسی تئوری فتوگرامتری ۱و۲و۳و۴ و سنجش از دور و کاداستر ۱و۲ و کارتوگرافی ۱ و پردازش رقومی تصویر و همچنین دروس عملی فتوگرامتری ۱و۲و۳و۴ و دروس تئوری کارتوگرافی ۱ و زبان فنی و عملیات عکسی در دانشگاه های تهران و خواجه نصیرالدین طوسی و اصفهان و امیر کبیر و تفرش و علم صنعت (واحد اراک) و امام حسین (ع) و دانشگاه آزاد و آموزشکده نقشه برداری و همچنین دروس تئوری و عملی کارشناسی ارشد فتوگرامتری دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه امام حسین (ع) و دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی و دانشگاه تفرش.
• حضور در جلسه دفاعیه پایان نامه های کارشناسی ارشد به عنوان استاد ممتحن خارج از دانشگاه (۵۰ پایان نامه).
• راهنمایی (۱۳ عدد) و مشاوره (۷ عدد) پایان نامه های کارشناسی ارشد که دفاع شده است.
• راهنمایی (۲۰عدد) پایان نامه کارشناسی که اتمام یافته است.

برگزاری همایش:

۱-      عضو کمیته علمی و مسئول قسمت نقشه برداری دومین کنفرانس دانشجوئی عمران – دانشگاه تهران ۱۳۷۳

۲-      عضو کمیته علمی و مسئول قسمت نقشه برداری سومین کنفرانس دانشجوئی عمران – دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی۱۳۷۴

۳-      عضو کمیته علمی و ارائه مقاله در همایش و نمایشگاه نقشه برداری ۷۸ ، سازمان نقشه برداری ۱۳۷۸
عضو کمیته علمی و ستاد برگزاری و کمیته اجرایی و معاون دبیر همایش و نمایشگاه ژئوماتیک ۷۹ ،سازمان نقشه برداری اردیبهشت۱۳۷۹

۴-      عضو کمیته علمی و ستاد برگزاری و کمیته اجرایی و معاون دبیر همایش و نمایشگاه ژئوماتیک ۸۰ و ارائه دو مقاله، سازمان نقشه برداری اردیبهشت ۱۳۸۰

۵-      عضو کمیته علمی و ستاد برگزاری و کمیته اجرایی و معاون دبیر همایش و نمایشگاه ژئوماتیک ۸۱و ارائه مقاله، سازمان نقشه برداری ۱۳۸۱اردیبهشت

۶-      عضو کمیته علمی و ستاد برگزاری و کمیته اجرایی و معاون دبیر همایش و نمایشگاه ژئوماتیک ۸۲ و دومین همایش نا م نگاری و یکسان سازی نام های جغرافیایی و ارائه مقاله – سازمان نقشه برداری اردیبهشت ۱۳۸۲

۷-      عضو کمیته علمی و ستاد برگزاری و کمیته اجرایی و معاون دبیر همایش و نمایشگاه ژئوماتیک ۸۳ و ارائه مقاله، سازمان نقشه برداری اردیبهشت۱۳۸۳

۸-      عضو کمیته علمی و ستاد برگزاری و کمیته اجرایی و معاون دبیر همایش و نمایشگاه ژئوماتیک ۸۴ و ارائه مقاله، سازمان نقشه برداری اردیبهشت ۱۳۸۴

۹-      عضو کمیته علمی و ستاد برگزاری و کمیته اجرایی و معاون دبیر همایش و نمایشگاه ژئوماتیک ۸۵ و ارائه مقاله، سازمان نقشه برداری اردیبهشت ۱۳۸۵

۱۰- عضو کمیته علمی و ستاد برگزاری و کمیته اجرایی و معاون دبیر همایش و نمایشگاه ژئوماتیک ۸۶ و ارائه مقاله، سازمان نقشه برداری اردیبهشت ۱۳۸۶

۱۱- عضو کمیته علمی همایش و نمایشگاه ملی ژئوماتیک ۸۷ و ارائه مقاله، سازمان نقشه برداری اردیبهشت ۱۳۸۷

۱۲- عضو کمیته علمی همایش و نمایشگاه ملی ژئوماتیک ۸۸ و ارائه مقاله، سازمان نقشه برداری اردیبهشت ۱۳۸۸

۱۳- دبیر علمی و عضو ستاد برگزاری همایش و نمایشگاه ملی ژئوماتیک ۸۹

۱۴- عضو کمیته علمی همایش و نمایشگاه ملی ژئوماتیک ۹۰

۱۵- عضو کمیته علمی دومین همایش و نمایشگاه بین المللی تهیه نقشه و اطلاعات مکانی (IC MSI ۲۰۱۲)  و نوزدهمین همایش ملی ژئوماتیک ۹۱

۱۶-    عضو کمیته علمی همایش و نمایشگاه ملی ژئوماتیک ۹۲

۱۷- عضو کمیته علمی دومین همایش بین المللی فتوگرامتری و سنجش از دور دانشگاه تهران SMPR2013

۱۸-     عضو کمیته علمی همایش و نمایشگاه ملی ژئوماتیک ۹۳

۱۹-    عضو کمیته علمی همایش بین المللی GI Research 2014

۲۰- عضو کمیته علمی اولین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی ۹۴

۲۱- عضو کمیته علمی همایش و نمایشگاه ملی ژئوماتیک ۹۴

۲۲- عضو کمیته علمی سومین همایش بین المللی فتوگرامتری و سنجش از دور دانشگاه تهران SMPR 2015

۲۳- عضو کمیته علمی همایش و نمایشگاه ملی ژئوماتیک ۹۵

۲۴- عضو کمیته علمی دومین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی ۹۵

۲۵- عضو کمیته علمی همایش و نمایشگاه ملی ژئوماتیک ۹۶

۲۶- عضو کمیته علمی چهارمین همایش بین المللی فتوگرامتری و سنجش از دور دانشگاه تهران SMPR 2017

۲۷- عضو شورای سیاستگذاری و کمیته علمی نخستین همایش ملی مستندنگاری میراث فرهنگی و طبیعی، اسفند ۹۶، دانشگاه شهید رجایی

 

فعالیت های پژوهشی

۱٫      همکاری پژوهشی با جهاد دانشگاهی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی در سال های ۱۳۷۰- ۱۳۷۲

۲٫       همکاری پژوهشی با گروه تحقیقاتیFDPS از سل ۱۳۷۶ تا ۱۳۷۸

۳٫       عضو شورای پژوهش سازمان نقشه برداری از تابستان تا زمستان ۱۳۸۱ و مجددا از آبان ۱۳۸۲ تا کنون
از اردیبهشت تا بهمن ۱۳۸۲ در مدیریت پژوهش و برنامه ریزی سازمان نقشه برداری به عنوان پژوهشگر

۴٫       از بهمن ۱۳۸۲تا مهر ۱۳۸۵ به عنوان رئیس مرکز تحقیقات نقشه برداری

۵٫       انجام طرح های پژوهشی مختلف و در حال انجام.

    جوایز

۱٫        بورس خارج وزارت فرهنگ و آموزش عالی در مقطع کارشناسی ارشد فتوگرامتری در سال ۱۳۷۱ به علت قبولی در آزمون اعزام به خارج وتنها قبولی اعلام شده رشته فوق در سال ۱۳۷۱

۲٫      پژوهشگر نمونه سال ۱۳۸۱ سازمان نقشه برداری و دریافت لوح تقدیر رئبس سازمان نقشه برداری

۳٫      پژوهشگر نمونه سال ۱۳۸۱ کشور و رتبه اول سازمان مدیریت و برنامه ریزی و دریافت لوح تقدیر وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، مدالیوم

۴٫      پژوهشگر نمونه سال ۱۳۸۲ سازمان نقشه برداری و دریافت لوح تقدیر رئبس سازمان نقشه برداری

۵٫      پژوهشگر نمونه سال ۱۳۸۳ کشور و رتبه اول سازمان مدیریت و برنامه ریزی و دریافت لوح تقدیر وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، مدالیوم

۶٫      پژوهشگر نمونه سال ۱۳۸۶ سازمان نقشه برداری و دریافت لوح تقدیر

۷٫      پژوهشگر نمونه سال ۱۳۸۸ سازمان نقشه برداری و دریافت لوح تقدیر رئیس سازمان نقشه برداری

۸٫      پژوهشگر نمونه سال ۱۳۸۸ کشور و کسب عنوان پژوهشگر برجسته در دهمین جشنواره بزرگداشت پژوهشگران برگزیده کشور سال ۱۳۸۸ و دریافت لوح تقدیر وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، مدالیوم

۹٫      مدیر نمونه بسیجی سازمان نقشه برداری کشور در سال ۱۳۸۸ و دریافت لوح تقدیر رئیس سازمان نقشه برداری

۱۰٫   مهندس برگزیده سال ۱۳۸۸ در هفتمین جشنواره ملی مهندسی و دریافت لوح تقدیر دبیر جشنواره و مدالیوم

۱۱٫   کسب رتبه اول در دومین مسابقات قرآن اعضای هیات علمی سراسر کشور در قسمت ایده پردازی قرآنی ، اردیبهشت ۹۰ و دریافت لوح تقدیر معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

۱۲٫     دریافت لوح تقدیر و تندیس جشنواره فرهنگی- هنری دیدار، برگزار شده از طرف نهاد نمایندگی ولی فقیه در حج و زیارت و معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم  در شهریور ۹۳ برای تهیه نرم افزارهای چندرسانه ای مجموعه پرواز از مدینه تا کربلا، شام، طوس، قم و … تهیه شده از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۳٫