دکتر اصغر میلان

  عضو هیئت علمی (مربی) آموزشکده نقشه برداری 

نام اصغر
نام خانوادگی میلان
محل تولد ارومیه
آخرِین مدرک تحصیلی دکترا
عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد ارزیابی مدل ریاضی DLT جهت تصحیح هندسی تصاویر ماهواره ای با آرایش خطی
سمت فعلی معاون دانشجوئی، آموزشی و عضو هیات علمی آموزشکده نقشه برداری
نشانی پستی تهران- میدان آزادی – بلوار معراج – آموزشکده سازمان نقشه برداری کشور
شماره تلفن ۶۶۰۷۱۱۴۵
نمابر ۶۶۰۷۱۱۳۱
نشانی پست الکترونیک milan@ncc.org.ir
آدرس صفحه وب شخصی
سوابق تحصیلی دیپلمه ریاضی و فیزیک 
 کارشناسی مهندسی نقشه برداری  دانشگاه اصفهان  ۱۳۷۵کارشناسی ارشد مهندسی نقشه برداری  فتوگرامتری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی  ۱۳۷۸

دکتری مهندسی نقشه برداری  فتوگرامتری دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی

گروه پژوهشی   عضو هیات علمی
دیگر سمت ها ۱-رئیس اداره مثلث بندی در سازمان نقشه برداری کشور ۸-۱۳۸۷

۲- مدیر کل نظارت و کنترل فنی سازمان نقشه برداری کشور ۹۱-۱۳۸۸

۳-مدیر کل نقشه برداری منطقه شمال غرب سازمان نقشه برداری کشور ۳-۱۳۹۲

۴-معاون فناوری، توسعه، برنامه ریزی و هماهنگی امور دستگاههای سازمان نقشه برداری کشور ۲-۱۳۹۱

۵-عضو نظام مهندسی ساختمان

۶-عضو نظام مهندسی معدن

۷-عضو کانون کارشناسان دادگستری

۸- عضویت در کمیته علمی  همایش ژئوماتیک ۱۳۸۳

۹-عضویت در کمیته علمی  همایش ژئوماتیک۱۳۸۷
۱۰-عضویت در هئیت رئیسه جلسات ژئوماتیک ۱۳۸۹

۱۱-عضویت در هئیت رئیسه جلسات ژئوماتیک ۱۳۹۰

۱۲-عضویت در ستاد راهبردی بیستمین همایش ملی نقشه و اطلاعات مکانی در سال ۱۳۹۲

مجری پروژه های ۱- تهیه دستورالعمل دستگاههای تحلیلی و نیمه تحلیلی

۲- امکان سنجی سیستم Lidar در تهیه نقشه های توپوگرافی در ایران

۳- اجرای مثلث بندی رقومی در سازمان نقشه برداری کشور

انتشارات تالیف کتب:

کتاب

فتوگرامتری تحلیلی ۱۳۸۷ انتشارات سازمان نقشه برداری کشور

تالیف مجموعه جزوات مربوط به مبانی فتوگرامتری و محاسبات فتوگرامتری

 

مجموعه مقالات همایش

 مقالات

مقالات چاپ شده در ژورنال های بین اللمللی

۱-Milan lak, A., Majdabadi, M., 2005. Optimal GCPs with Onboard GPS. Global Magazine for Geomatics(GIM), V 19, pp.46-47.

این مقاله به زبان ژاپنی ترجمه شده و در آدرس زیر منتشر گردیده است:

http://www.jsokuryou.jp/Corner/tosyo/Foreign/GPS-GCP.htm

۲-Milan lak, A., Hamrah, M., Majdabadi, M., 2006. Fuzzy Classification: a Case Study. Global Magazine for Geomatics(GIM) , V 20, pp.42-43.

 

 مقالات چاپ شده در مجموعه مقالات کنفرانس های خارجی

۱-Valadanzoje, M., Milan lak, A., Majdabadi, M., 2005. Study and Evaluation of Rational Function and DLT Models In Geometrical Correction Of Satellite Images. Map Asia 2005, 22-25 AUG, Jakarta Indonesia

 

۲-Samadzadegan, F., Milan lak, A., Majdabadi, M., 2006. GEOMETRICAL CORRECTION OF SATELLITE IMAGES BY GENERIC MODELS. ISPRS Mid Term Symposioum , ITC Enschede The Netherlands.

 

۳-Milan lak, A., Hamrah, M., Majdabadi, M.,2006. CLASSIFICATION OF MULTI SPECTRAL IMAGES BY FUZZY AND NEURAL NETWORK PPROACHES. ISPRS Mid Term Symposioum, ITC  Enschede The Netherlands.

 

۴-Milan lak, A., Samadzadegan, F., Fathi, H., 2007. The Automatic Object Recognition from LIDAR Data In Urban Area.CIG/ISPRS joint Conference, Toronto, Ontario, Canada.

 

۵-Hamrah, M., Milan lak, A., Fathi, H. ,  ۲۰۰۷٫ Integeration of Aerial Imagery and LIDAR Data for Automatic Object Recognition in Urban area.CIG/ISPRS joint Conference, Toronto, Ontario, Canada.

 

مقالات ارائه شده و چاپ شده در کنفرانس های ملی

۱-ولدان زوج م. ج. ، میلان لک ا. ۱۳۷۹، ارزیابی و مقایسه مدلهای ریاضی DLT و پارامترهای مداری جهت تصحیح هندسی تصاویر ماهواره ای، پنجمین کنفرانس عمران، دانشگاه فردوسی مشهد

 

۲-خوش الهام ک.، سعادت سرشت م.، میلان لک ا. ۱۳۸۶، کالیبراسیون سیستم تلفیقی GPS/INS و توجیه مستقیم دوربین هوایی. سازمان نقشه برداری کشور همایش ژئوماتیک

۳-میلان لک ا. مجد ابادی م. ۱۳۸۵، استخراج عوارض ار تصاویر با استفاده منطق فازی مطالعه موردی مسیر رودخانه کارون در تصاویر لندست. سازمان نقشه برداری کشور همایش ژئوماتیک

۴- حسین باقری ، سعید صادقیان ، اصغر میلان لک ، ارزیابی جامع روش های مدلسازی هندسی تصاویر World view-2 همایش ملی ژئوماتیک ۹۲ ، سازمان نقشه برداری کشور ، اردیبهشت ۹۲ ، تهران ، ایران

۵- حامد احمدی مسینه , سعید صادقیان ، اصغر میلان لک ، روح الله کریمی , تعیین هوشمند پارامترهای بهینه سلف کالیبراسیون به منظور استفاده در مثلث بندی هوایی با استفاده از داده های SMPR 2013 , GPS\IMU، دانشگاه تهران – تهران – ایران.

 

 

مقالات چاپ شده در نشریات داخلی

 

۱-میلان لک ا.، ولدان زوج م.ج.، مختارزاده م.، ارائه روشی مبتنی بر آنالیز قانون مبنای اشیاء تصویری به منظور تشخیص راه در مناطق شهری با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای با قدرت تفکیک بالا و داده­های لایدار،نشریه علمی-پژوهشی علوم و فنون نقشه برداری، دوره چهارم، شماره ۲، آبان ماه ۱۳۹۳

 

۲-باقری ح.،صادقیان س.، میلان لک ا.، ارزیابی جامع مدل هندسی تصاویر ماهواره ای Worldview-2 با روش های هوشمند و کلاسیک،نشریه علمی-پژوهشی علوم و فنون نقشه برداری، دورهچهارم، شماره

۳، بهمن ماه ۱۳۹۳

 

۳-میلان لک ا. ۱۳۸۳، طبقه بندی تصاویر چند طیفی سنجش از دور با استفاده از روش فازی-عصبی. نشریه نقشه برداری شماره ۶۶ ص ۱۰ تا ۱۶٫

 

۴-میلان لک ا.، مجد آبادی م. ۱۳۸۴، بررسی ترکیب داده های فتوگرامتری در محاسبات فتوگرامتری بلوکهای ۲۵۰۰۰/۱ کشور. نشریه نقشه برداری شماره ۷۶ ص ۵ تا ۹٫

 

۵-ولدان زوج م. ج. ، میلان لک ا.، مجد آبادی م. ۱۳۸۴، بررسی و ارزیابی مدل ریاضی Rational Function و DLT ترمیم یافته جهت تصحیح هندسی زوج تصاویر ماهواره ای. نشریه سپهر شماره ۵۵ ص ۹ تا ۱۲٫

 

۶-میلان لک ا.،همراه م.، مجد آبادی م. ۱۳۸۵، مقایسه دقت سرشکنی بلوکهای فتوگرامتری در حالت استفاده از داده های GPS با روشهای مدل مستقل و باندل اجسمنت. ای. نشریه سپهر شماره ۵۸ ص ۱۰ تا ۱۷

 

۷-مجدابادی م.، میلان لک ا.، بهینه نمودن تعداد نقاط کنترل زمینی مورد نیاز برای سرشکنی بلوک‏های فتوگرامتری با استفاد ه از داده‏های GPS ، فصلنامه علمی کاربردی اسوه سال اول شماره سوم بهار ۱۳۸۵

یادداشت سوابق تدریس

۱-تدریس در دانشگاه علم و صنعت واحد اراک

۲-تدریس در دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی

۳-تدریس در دانشگاه تبریز

۴-تدریس در دانشگاه زابل

۵-تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری

۶-تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

۷-تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب

۸-تدریس در آموزشکده سازمان نقشه برداری کشور

۹-تدریس در موسسه غیر انتفاعی سراج تبریز

۱۰- مهندس برگزیده سال ۱۳۸۸ در هفتمین جشنواره ملی مهندسی و دریافت لوح تقدیر دبیر جشنواره و مدالیوم