انجمن علمی دانشجوئی

آئین نامه انجمن علمی-دانشجویی آموزشکده نقشه برداری

 

 

مقدمه

به منظور تقویت روحیه و بنیه علمی دانشجویان مستعد و توانمند و فراهم آوردن زمینه‌های مناسب برای فعالیت‌های جمعی علمی، همچنین بهره‌گیری از توانمندی و خلاقیت آنان در تحقق توسعه علمی و نهضت تولید علم و جنبش نرم‌افزاری انجمن‌ علمی دانشجویی آموزشکده نقشه برداری طبق مفاد این آئین‌نامه تشکیل می‌شود و به فعالیت می‌پردازد.

 

ماده ۱ـ انجمن‌ علمی دانشجویی متشکل از دانشجویان علاقه‌مند به مشارکت در فعالیت‌های علمی می باشد.

ماده ۲ـ انجمن علمی آموزشکده نقشه برداری در سه گروه پژوهشی، آموزشی و فنی مهارتی به فعالیت می پردازد.

ماده ۳ـ فعالیت‌های علمی سه گروه عبارتند از:

گروه پژوهشی:

 1. تحقیقات در زمینه یGIS , RS , Geodesy , photogrammetry
 2. نشر و ترویج یافته‌های علمی (چاپ مقالات در نشریه انجمن علمی)
 3. پیگیری شرکت دانشجویان آموزشکده در همایش ها و مسابقات مرتبط بامهندسی ژئوماتیک
 4. برگزاری مسابقات علمیدر سطح آموزشکده و بین دانشگاهی
 5. هم اندیشی و برگزاری نشست های تخصصی در سطح آموزشکده
 6. برنامه‌ریزی و اجرای بازدید‌های علمی از مراکز علمی، صنعتی و فناوری
 7. حمایت از فعالیت‌های علمی دانشجویی، راهنمایی و هدایت دانشجویان در امر پژوهش
 8. فعالیت در زمینه ی تهیه نرم افزارهای مرتبط با مهندسی ژئوماتیک

گروه آموزشی:

 1. برگزاری کلاس های کنکور کاردانی به کارشناسی، کارشناسی ارشد و کلاس های فوق برنامه توسط دانشجویان برتر علمی
 2. استفاده از رتبه های برتر کنکور و دانشجویان موفق آموزشکده، جهت مشاوره ی تحصیلی دانشجویان
 3. برگزاری آزمون های آزمایشیکاردانی به کارشناسی و کارشناسی ارشد
 4. تشکیل کتابخانه ی انجمن
 5. تشکیل آرشیو جزوات

گروه فنی مهارتی:

 1. آماده سازی دانشجویان آموزشکده جهت حضور موثر در بازار کار
 2. برگزاری کلاس های دوره ی آزاد با همکاری گروه آموزش دوره های آزاد آموزشکده و ارائه مدرک رسمی به افراد شرکت کننده
 3. برگزاری جلسات مشاوره ی جهت معرفی فرصت های شغلی
 4. برگزاری اردوهای عملیاتی و بازدید از پروژه های عمرانی
 5. برگزاری کلاس های آموزشی(آموزش نرم افزار، آموزش توتال، آموزش جی پی اس و . . .) توسط دانشجویان برتر آموزشکده در زمینه ی کار عملی

ماده ۴ـتمام دانشجویان آموزشکده نقشه برداری عضو انجمن علمی هستند.

ماده ۵ـ شورای انجمن علمی متشکل از ۷ عضو است که با انجام انتخابات از میان اعضای انجمن (ماده۴)، توسط اعضاو برای مدت یک سال انتخاب می‌شوند.

تبصره۱ـاعضایشورای انجمن علمی (ماده۵) یکی از اعضای شورایانجمن را به عنوان دبیر شورا انتخاب می‌کند دبیر انجمن با اکثریت مطلق آرا انتخاب می گردد.

ماده ۶- فقط دانشجویان شاغل به تحصیل در رشته مورد نظر حق رأی و حق داوطلب شدن را دارا می‌باشند.

ماده۷- بعد از تشکیل شورای ۷ نفره انجمن، اعضای انجمن (ماده۴) با توجه به علاقه مندی خود در گروه های ماده۳ عضو خواهند شد.

تبصره۱- هر کدام از اعضا می توانند همزمان در هر سه گروه عضو باشند.

ماده ۸ـ وظایف شورای انجمن عبارتند از:

 1. جذب دانشجویان علاقه‌مند و خلاق به فعالیت‌های علمی‌ـ پژوهشی و ایجاد انگیزه برای مشارکت در این‌گونه فعالیت‌ها
 2. برنامه‌ریزی، ساماندهی، اجرا، هدایت و نظارت بر فعالیت‌های ادواری و سالانه انجمن
 3. برقراری ارتباط مستمر با انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه های دیگر
 4. برقراری ارتباط با نهادها و سازمان‌های خارج از آموزشکده برای انجام فعالیت‌های مشترک
 5. برنامه‌ریزی و پیشنهاد همکاری برای اجرای طرح‌های پژوهشی و مطالعاتی
 6. تصویب آئین نامه انجمن علمی
 7. همکاری و ارتباط مستمر با مدیر و اعضای هیأت علمی گروه آموزشی برای تحقق اهداف و فعالیت‌های علمی انجمن (موضوع ماده ۳)
 8. برگزاری انتخابات شورای انجمن دوره بعد
 9. حفظ و نگهداری وسایل و تجهیزات انجمن

ماده ۹ـ دبیر انجمن مسئولیت برگزاری جلسات شورای انجمن،  پیگیری و نظارت بر اجرای مصوبات آن و ارائه گزارش مستمر به شورای انجمن را بر عهده دارد. همچنین دبیر انجمن مسئول انجام کلیه امور حقوقی و اداری انجمن است.

ماده ۱۰ـ دبیر انجمن یک نفر از اعضای انجمن را بعنوان معاون انجمن انتخاب میکند.

تبصره۱-معاون انجمن در اجرای ماده ۹ به دبیر انجمن کمک خواهد کرد.

ماده۱۱-نخستین شورای منتخب انجمن (ماده۵) حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از برگزاری انتخابات باید آئین نامه انجمن را تدوین و به ریاست آموزشکدهتحویل نماید.

ماده ۱۲ـ فعالیتهای انجمن‌ علمی دانشجویی بر اساس این آئین نامه و در چارچوب قوانین و مقررات آموزشکده نقشه برداری خواهد بود.

ماده۱۳- جلسات شورای انجمن با حضور حداقل یک نفر  از هر سه گروه ماده ۳ برگزار میگردد.

ماده۱۴-مواد این آئین نامه تنها با رای اکثریت مطلق اعضای شورای انجمن قابل تغییر است.

این آئین نامه در ۱۴ ماده و ۳ تبصره در تاریخ  ۴/۱۲/۹۲ در جلسه ی اعضای شورای انجمن به تصویب رسید.

http://ssa-gtc.mihanblog.com/