تسهیلات

 

معمولا در ابتدای هر ترم تحصیلی مبالغی جهت رشد استعداد تحصیلی و کمک به وضع تحصیلی و رفع بخشی از مشکلات این دانشجویان به عنوان وام از طرف صندوق رفاه دانشجویان تخصیص داده می شود که با توجه به محدود بودن اعتبار این وام تنها به عده  معدودی تعلق می گیرد.

با توجه به مطالب پیشگفته دانشجویان محترم می توانند در صورت نیاز مدارک ذیل را جهت تشکیل پرونده و دریافت وام در اختیار دفتر آموزش آموزشکده قرار دهند.  

 مدارک مورد نیاز درخواست وام تحصیلی

  1. اصل و کپی سندهای تعهدنامه محضری تنظیمی توسط یکی از دفاتر اسناد رسمی کشور (مطابق فرم شماره ۳)
  2. کپی شناسنامه تمام صفحات
  3. کپی کارت ملی(۲رو)
  4. کپی کارت دانشجویی
  5. فرم مشخصات دانشجویان روزانه (فرم شماره ۱) و برگ درخواست وام تحصیلی (فرم شماره۲)
  6. کپی حکم استخدامی ( کارکنان رسمی و پیمانی) یا کپی حکم بازنشستگی کارمندان بازنشسته
  7. کپی شماره حساب عابر بانک تجارت

۲٫ مدارک مورد نیاز درخواست وام ودیعه مسکن (ویژه دانشجویان متاهل)

متقاضیان وام ودیعه مسکن یا ازدواج علاوه بر مدارک فوق , بایستی مدارک ذیل را نیز به همراه داشته باشند:

  1. اجاره نامه معتبر به همراه اصل و تصویر آن که به نام دانشجو صادر شده است.
  2. کپی صفحات اول تا پنجم عقدنامه( لازم بذکر است تاریخ صدور عقدنامه نباید بیش از یکسال باشد (کپی تمام صفحات شناسنامه زوجین
  3. تکمیل برگ در خواست ودیعه مسکن ویژه دانشجویان متاهل (فرم شماره۶)

بدیهی است دانشجویانی که وام خود را دریافت می نمایند بایستی هنگام فارغ التحصیلی جهت قسط بندی وامها مراجعه نمایند و در صورت عدم مراجعه عواقب بعدی به عهده دانشجو خواهد بود.

دانشجویان گرامی برای آشنایی بیشتر با ضوابط و مقررات پرداخت و باز پرداخت وامها می توانند به پست الکترونیکی www.swf.ir  مراجعه شود .