تماس با ما

آدرس: تهران ، میدان آزادی، خیابان معراج، سازمان نقشه برداری کشور، صندوق پستی ۱۶۸۴- ۱۳۱۸۵

 

کد پستی آموزشکده :      ۱۳۸۷۸۳۵۸۶۱

تلفن: ۶۶۰۷۱۱۳۰

دورنگار: ۶۶۰۷۱۱۳۱

پست الکترونیک: gc@ncc.org.ir و gc@gtc.ac.ir

وبگاه:         www.gtc.ac.ir