برگزاری مراسم روز دانشجو در آموزشکده نقشه برداری

مراسم جشن روز دانشجو به همت کانون فرهنگی طه و با همکاری انجمن علمی آموزشکده در سالن خلیج فارس سازمان نقشه برداری کشور برگزار گردید.