برگزاری جشن فارغ التحصیلی

جشن فارغ التحصیلی دانشجویان مقطع کارشناسی مهندسی تکنولوژی نقشه برداری با حضور دانشجویان، رئیس سازمان نقشه برداری و رئیس آموزشکده و اساتید در مورخ ۱۸ شهریور برگزار گردید.