بازدید تیم معاونت علمی بسیج آموزشکده نقشه برداری از همایش تهران هوشمند

گزارش تصویری بازدید جمعی از دانشجویان آموزشکده نقشه برداری از دوّمین همایش تهران هوشمند با نشست مدیران سازمان‌های فنّاوری اطلاعات کلان شهری مورّخ ۱۳۹۷/۹/۲۰٫