برگزاری اردوی کوه درکه برای دانشجویان توسط بسیج دانشجوئی

جمعه ۲۰ مهرماه ۹۷ دانشجویان آموزشکده نقشه برداری از سوی بسیج دانشجوئی به اردوی کوه درکه رفتند.