کارشناسی

برنامه پیشنهادی ترمیک دوره کارشناسی مهندسی تکنولوژی نقشه برداری

 

ترم اول   ترم دوم
شماره درس عنوان درس تعداد واحد پیشنیاز شماره درس عنوان درس تعداد واحد پیشنیاز
۳۰۶ ریاضیات عمومی ۲ ۳ ۳۱۷ نقشه سازی عددی و اتوکد ۳ ۳۰۷
۳۰۱ اندیشه اسلامی ۲ ۲ ۳۰۴ آشنایی با منابع اسلامی ۲
۳۰۸ آمار و احتمالات مهندسی ۳ ۳۰۹ معادلات دیفرانسیل ۲ ۳۰۶
۳۱۴ اصول GIS ۲ ۳۱۱ ریاضی کاربردی ۲ ۳۰۶
۳۰۷ برنامه نویسی کامپیوتر ۲ ۳۱۳ تعدیل و سرشکنی ۳ ۳۰۸
۳۱۸ کاداستر ۲ ۳۱۹ کاربرد GIS ۲ ۳۱۴
۳۲۸ زبان تخصصی ۲ ۳۲۳ فتوگرامتری تحلیلی ۲
تئوری خطا ها پیش ۲ ۳۱۲ فیزیک کاربردی ۲ ۳۰۶
ژئودزی پیش ۲
جمع واحدها ۲۰   جمع واحدها ۱۸  
ترم سوم ترم چهارم
شماره درس عنوان درس تعداد واحد پیشنیاز شماره درس عنوان درس تعداد واحد پیشنیاز
۳۰۲ انقلاب اسلامی ۲ ۳۰۳ تاریخ اسلام ۲
۳۱۵ مبانی شهرسازی و برنامه ریزی شهری ۲ ۳۰۵ تربیت بدنی ۱
۳۱۶ مبانی سنجش از دور ۲ ۳۱۰ مدیریت در نقشه برداری ۲
۳۳۰ پردازش رقومی تصاویر ۲ ۳۲۷ نقشه برداری کاربردی ۲ ۳۱۱
۳۲۲ نقشه برداری ژئودتیک ۳ ۳۱۳ ۳۲۹ سمینار ۲ گذراندن ۷۰% واحدها
۳۳۴ فیزیک ژئودزی ۲ ۳۲۰ مدل رقومی زمین DTM ۲ ۳۱۴
۳۴۰ مثلث بندی و کاربردهای فتوگرامتری رقومی ۲ ۳۲۱ نرم افزار های پیشرفته و کاربردی ۳ ۳۱۷
۳۲۴ ژئودزی و محاسبات ۳ ۳۱۳ ۳۲۵ ژئودزی ماهواره ای ۲ ۳۱۲ & ۳۲۴
۳۲۶ عملیات ژئودزی ماهواره ای ۱ هم نیاز ۳۲۵
               جمع واحدها              ۱۶   جمع واحدها ۱۷
ترم پنجم  
شماره درس عنوان درس تعداد واحد پیشنیاز  
۳۳۱ کارورزی ۳ ۳۲۲ & 327 & 324  
جمع کل واحدها ۷۰ + (۴ پیش)