کارگاه‎ها

 

 

کارگاه های آموزشی

 

 

زمان برگزاری

کارگا‌ه

 

 

مدت برگزاری کارگاه ها۸ساعت(یک‌روز کامل)

همراه باپذیرایی( ناهارومیان وعده) گواهی نامه کارگاه آموزشی

 

شهریه کارگاه های آموزشی ۲٫۷۰۰٫۰۰۰ ریال می باشد.
۱-توسعه نرم افزار ArcGIS با استفاده از زبان برنامه نویسی PYTHON

 

۰۳/۰۴/۱۳۹۷
۲۹/۰۷/۱۳۹۷
۰۵/۱۲/۱۳۹۷
۲-تازه های Arc GIS10.3 و معرفی ArcGIS Pro ۰۴/۰۶/۱۳۹۷
۲۰/۰۸/۱۳۹۷
۱۲/۱۲/۱۳۹۷