آموزش آزاد

برای مطالعه برنامه کامل آموزشی دوره های کوتاه مدت سال ۱۳۹۸ به صورت فایل PDFاینجا را کلیک نمایید.

همچنین برای مطالعه سرفصل دروس آموزشی می‌توانید این فایل PDF را بارگیری نمایید.

با توسعه روزافزون فناوری اطلاعات مکانی در شاخه های مختلف آن نظیر نقشه برداری، GIS، سنجش از دور، ژئودزی ، فتوگرامتری ،کارتوگرافی و آبنگاری به واسطه رشد چشمگیر در عرصه های فنآوری مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک، در سالهای اخیر شاهد گسترش روزافزون دامنه کاربردهای مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک در بخشهای مختلف صنعت و سازندگی کشورمان هستیم. از آنجائیکه عنصر اساسی یک پروژه را نیروی انسانی متخصص و بدنه کارشناسی آن تشکیل می دهد، لذا ارتقای سطح علمی این قشر از دیدگاه فنآوریهای نوین به ویژه در زمینه ژئوماتیک نه تنها آنها را جهت انجام هرچه بهتر وظایف محوله آماده تر می کند، بلکه به عنوان یک ضرورت جهت به روز کردن توانائی فنی مطرح است. آموزشکده فنی نقشه برداری، با توجه به سابقه طولانی در برگزاری دوره های تخصصی کوتاه مدت و بلند مدت برای کارشناسان سازمانهای مختلف در زمینه مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک و با اتکا به تیم فنی با تخصص های ویژه سعی دارد تا خلا وجود یک مرکز آموزشی جهت آموزش و به روز رسانی اطلاعات متخصصین در شاخه های مختلف علوم ژئوماتیک را برطرف نماید.

بنابراین در این راستا،  آموزشکده نقشه برداری سالانه به برگزاری دوره های تخصصی آزاد کوتاه مدت با ۲۳ عنوان فنی آموزشی در سطح کشور و همچنین برگزاری دوره‌های خاص مورد درخواست نهادها و سازمان های اجرایی و فنی کشور و وزارتخانه ها و… جهت فراگیران و کارشناسان سازمانهای مرتبط با مهندسی نقشه‌برداری و ژئوماتیک اقدام می نماید.  که در زمینه های تخصصی مهندسی نقشه‌برداری و ژئوماتیک مطابق تقویم آموزشی و سرفصلهای مشخص، توسط این آموزشکده سالانه و به طور‌دوره‌ای اجرا می‌شود که در جهت رفع نیازهای کارشناسان و متخصصان کشور در زمینه‌های گوناگون و در مورد  آشنایی آنان با  فناوریهای نوین و آموزش نرم افزارهای پیشرفته و علوم و فنون مهندسی نقشه‌برداری است.